Pochod k zvonici na vojnovom bojisku

V sobotu 28. júla 2018 sa už po tretíkrát konal peší výstup k zvonici v horách zvaných Skóry v katastri obce Hostovice, kde prebiehali ťažké boje v I. aj II. svetovej vojne. V tzv. Veľkonočnej bitke v apríli 1915 tu bojovali desaťtisíce vojakov Ruskej a Rakúsko-uhorskej armády, medzi nimi aj Česi, Maďari, ba dokonca aj dva pluky zo Slovenska, konkrétne 71. Pechotný pluk z Trenčína a 72. z Bratislavy. Z týchto miest boli prenesené telesné pozostatky vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády do krypty pod pravoslávnym chrámom v Osadnom. Na počesť týchto padlých hrdinov postavili v roku 2016 obyvatelia Oravy v čele s pánom Jozefom Krupom a v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy z Humenného ako aj obcou Hostovice spomínanú zvonicu v nadmorskej výške viac ako 900 m. Odvtedy po ceste k zvonici pribudli informačné tabule o I. svetovej vojne, ktoré sú na dvojhodinovej túre výborným spestrením chôdze.

Ešte pred pochodom sa konalo položenie vencov na zrekonštruovanom vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny v Hostoviciach, kde miestny gréckokatolícky duchovný Michal Galmus odslúžil panychídu. Počas pietneho aktu držali čestnú stráž príslušníci armády SR zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach. Potom sa niekoľko desiatok účastníkov pochodu zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny vybralo peši k zvonici na Skórach. Po položení vencov odslúžil panychídu pred zvonicou za zosnulých vojakov na tomto bojisku pravoslávny vojenský duchovný prot. por. Mgr. Simon Czap a kázňou sa k prítomným prihovoril pravoslávny duchovný Peter Soroka z Osadného. Ten sa poďakoval organizátorom podujatia zato, že im záleží na večnej pamiatke a našej úcte k tým, ktorí v okolitých horách položili svoje životy. „Keď pamätáme a modlíme sa za živých, tí naše modlitby nám ešte môžu odplatiť, ale modlitbu za mŕtvych, zvlášť za padlých vojakov, nám môže odplatiť jedine Boh. Preto je krásne, že vy nehľadáte dočasnú pozemskú slávu, ale staráte sa o slávu často neznámych hrdinov, na ktorých mnohí zabúdajú. Nech si zato aj na vás Boh spomenie,“ povedal duchovný v kázni. Počas krátkej bohoslužby zaznel zvuk štyroch zvonov pozostávajúcich z nábojníc a po nej vystrelili vojaci salvy na počesť tu padlých vojakov.

Z Klubu vojenskej histórie Beskydy sa prihovoril PhDr. Radoslav Turik, ktorý vyjadril potešenie z tejto zvonice a načrtol ďalšie plány klubu na tomto mieste: „Vybudovaním zvonice sme s týmto miestom neskočili a v budúcnosti okolo nej plánujeme postaviť pamätníky v nadľudskej veľkosti, na ktorých budú názvy všetkých slovenských plukov, ktoré sa zapojili do bojov v I. svetovej vojne v rámci Rakúsko-uhorskej armády. Keby nám to finančné možnosti dovolili zrealizovať, bolo by to jedinečné miesto na Slovensku,“ dodal R. Turik. Starosta obce Hostovice Ing. Peter Čopák všetkým poďakoval za účasť a podporu podujatia.