Petropavlovský pôst (24.6.-12.7.)

DUCHOVNÝ PôST
(Slovo o pôste, ohováraní a odsudzovaní)

24. júna 2019 začína pravoslávnym kresťanom Petropavlovský pôst. Po čase duchovnej radosti zo sviatkov Christovej Paschy, Vzniesenia a Zostúpenia Svätého Ducha prichádza opäť čas zdržanlivosti, duchovného upokojenia a väčšej sústredenosti na Boha. Prečítajme si zopár riadkov o pôste.

Niektorí prostí kresťania si myslia, že pôst by mal spočívať len v zdržanlivosti v jedle a pití alkoholických nápojov. Prikázanie pôstu podľa nich znamená len nejesť počas pôstu mäso, ryby či olej a nepiť víno. Avšak nie je to tak. Samozrejme, je potrebné postiť sa telesne. Telesný pôst by však mal byť nepochybne spojený s duchovným pôstom. Učí nás tomu aj svätá Cirkev: „Bratia, postiac sa telesne, posťme sa aj duchovne“.
Čo je to duchovný pôst a prečo je potrebný?
Svätí otcovia ho definujú nasledujúco: „Keď sa postíš, prejavuj to svojimi skutkami. Ako? Zmiluj sa nad chudobným človekom, nezáviď šťastnému, nehľaď na ženu, ktorá žiari krásou. Neposť sa pokrytecky; posť sa očami, srdcom, ušami, rukami, všetkými svojimi zmyslami… Zadrž svoje ruky, aby si neprivlastnili to, čo im nepatrí; zadrž svoje nohy, aby nechodili na miesta zábavy; uchráň svoje uši pred počúvaním ohovárania a lži. Nech sa tvoje ústa postia zdržanlivosťou v odsudzovaní iných“.
Bratia, toto je podstata duchovného pôstu. Duchovný pôst je nevyhnutný, pretože bez neho telesný pôst stráca význam. Veď, ako nám hovorí blažený Hieronym, aký zmysel má vysiľovať si telo zdržanlivosťou, keď naša duša zahorela pýchou? Akú pochvalu dostaneme za bledosť z pôstu, keď v skutočnosti bledneme od závisti? V čom je cnostné nepiť víno, keď sa opíjame hnevom a nenávisťou? Odriekanie si mäsa a rýb neznamená nič, ak ohováraním požierame telo svojho blížneho.
Posťme sa teda telesne aj duchovne, zosúlaďme vonkajšie a vnútorné prejavy nášho pôstu. Očisťme si telo striedmosťou, zbavme rozum daromných myšlienok a vykoreňme zo svojho srdca nečestné túžby. Potlačme v sebe počas ubíjania tela pôstom aj neduhy, ako sú hnev, zlá žiadostivosť, chamtivosť spojená s obohacovaním sa a podobné zlo. Ak si telo zdobíme telesným pôstom, svoju dušu si ozdobme cnosťami, ako milosrdenstvo, krotkosť, pokora, zmierenie sa s nepriateľmi a rozdávanie milodarov. Pretože toto je skutočný pôst, ktorý je príjemný Bohu, a teda pre nás spasiteľný. Amiň.

Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.
Zdroj: ПОСТ ДУХОВНЫЙ. (Слово о посте, клевете и осуждении.) In: ПРОЛОГ в поучениях на каждый день года. Составил протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев, 2013. С. 488 – 489.