Palomničestvo po svätých miestach Kyjeva a Počajeva

S požehnaním Jeho Blaženosti vladyku Rastislava sme sa v auguste vydali na cestu na Ukrajinu. Naším hlavným cieľom bola Sväto-Uspenská Kyjevo Pečerská lávra. Hneď v prvý deň našej cesty nás prijal vysokopreosvietený Feodor, metropolita mukačevský a užhorodský.  Vladyka nám povedal milé slová, každému z nás rozdal ikonku Bohorodičky a požehnal našu cestu. Povedal nám aj, že po tejto ceste sa každý z nás vráti ako nový človek. Veruže mal aj pravdu. Cesta bola náročná, ale s pomocou Božou sme v poriadku dorazili do Kyjeva.

V utorok ráno sme sa zúčastnili na skorej Liturgii v Blížnych peščerách v Kyjevo Pečerskej lávre. Modlitbu utužoval aj prenádherný melodický spev mníchov a atmosféru tam dotvára aj miesto, ktoré samo osebe je nasiaknuté históriou a podvihami svätých. Potom sme sa sklonili pred moščami svätých, ktoré sú uložené v Blížnych peščerách. Tento deň bola pre nás pripravená aj prehliadka Lávry. Jeden zo seminaristov nás previedol po celom lávrskom komplexe a vyrozprával históriu, ktorá sa spája s každým jedným kútom tejto svätyne.

Veľkým prekvapením a blahodaťou pre nás bolo, že sme sa mohli pomodliť aj na molebeni, ktorý sa slúžil pri myrotočivých hlavách. Týmto myrom nakoniec každý z nás bol pomazaný a časť z neho náš otec duchovný dostal aj pre našu cirkevnú obec. Neskôr sme navštívili aj hrob nebohého metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vladimíra (Sabodana) . Večer sme zavítali do Uspenského chrámu, kde sa slúžilo Vsenočné bdenie. Bohoslužbu celebroval preosvietený Silvester, biskup belohorodský, vikár Kyjevskej metropolie a rektor Kyjevského duchovného seminára a akadémie. Naším duchovným otcom sa dostalo veľkej pocty, že mohli slúžiť vsenočné bdenie spolu s vladykom. V stredu ráno sme navštívili Trápezný chrám lávry. Po sv. Liturgií sa konala aj posviacka medu a bylín tak, ako to je zvykom na sviatok Proischoždenija čéstnych drév Krestá Hospódňaho. V tento deň sme navštívili aj Vvedenský mužský monastier, kde sa nachádzajú okrem iných aj mošči prepodobnej Olympiády Arzamasskej. Avšak najväčšou svätyňou monastiera je ikona Bohorodičky „Prizri na smirénie”. V obiteľi nás prijal aj vysokopreosvietený Damián, arcibiskup fastovský, námestník Vvedenského monastiera.

Ďalej naše kroky viedli do Kytajevskej pustovne. Zavítali sme aj do Holosejevského monastiera. Tento monastier je výnimočný tým, že bol úplne zničený a postavený nanovo. V meste bola pre nás pripravená poznávacia plavba loďou po rieke Dneper. Štvrtok a piatok naša palomničeská skupina strávila v Sväto-Uspenskej Počajevskej lávre. Tam sme sa mali možnosť skloniť pred ostatkami sv. Jóva a Amfilochija Počajevských. Pred odchodom domov sme v piatok ráno navštívili aj Sväto-Duchovský skýt Počajevskej lávry. V prvom rade ďakujeme Hospodu Bohu za tento nádherný týždeň. Vďaka patrí taktiež nášmu duchovnému otcovi prot. Alexandrovi Zalevskému a otcovi prot. Petrovi Grigovi z Užhorodu, ktorý sa o nás po celý čas starali a sprevádzali nás. Veríme, že aj nové priateľstvá, ktoré vznikli počas tejto cesty po svätých miestach a zážitky, ktoré sme mali na tejto púti, nám zostanú navždy v našich pamätiach. Daj Bože, aby takýchto akcií bolo čo najviac.

Spasi Vás Hóspodi!

 

BPM Medzilaborce