Ostatky sv. Rozálie v Košiciach

24. februára 2019 boli v košickej katedrále sv. Jana Milostivého uložené sv. ostatky prepodobnej Rozálie (Ruženy) /*1130, +4.9.1170/, veľkoschimnej mníšky zo Sicílie, ochrankyne mesta Palermo, pustovníčky, divotvorkyne, patrónky proti moru a ďalším nákazlivým epidémiám.

Aj keď žila v dobe po Veľkom rozkole, Sicília sa však vtedy ešte nachádzala v silnom byzantskom (teda pravoslávnom vplyve), ako o tom svedčia dobové pramene. Najstaršie dochované zobrazenia znázorňujú sväticu grécko-taliansko-normanského pôvodu práve v oblečení velkoschimnej gréckej mníšky. K tejto skutočnosti sa bez zábran hlási aj súčasná rímskokatolícka sicílska historiografie. Samotné meno Rozália (v sicílskom dialekte Rusulia či Rusalia) sa môže vzťahovať viac než k ružiam, tradične so sväticou spojovaným (tzv. ľudová etymológia), k starému latinskému výrazu pre Letnice (sviatok Zostúpenia Svätého Ducha – Päťdesiatnica) a s nimi súvisiacou zádušnou sobotou, typickou pre pravoslávny typikon (pozri náš ľudový výraz “Rusadľe”, bežný aj u latinofonnych pravoslávnych Rumunov).

Ostatky prepodobnej pustovníčky boli nájdené v jaskyni (“zatvoru”), kde zosnula a kde bol po stáročia zachovávaný jej kult, na základe zjavenia v r. 1624; v r. 1625, keď byli ostatky v slávnostnom sprievode nesené po Palerme, ustala na príhovor sv. Rozálie strašná morová epidémia.

Od toho okamžiku sa úcta k nej ako patrónke proti moru rýchlo šíri celou Európou, ba i za jej hranice; morové stĺpy s jej vyobrazením nájdeme aj na Slovensku.

Keď v r. 1710 ustala v Košiciach morová epidémia, bol za hradbami mesta založený malý pútnický barokový kostolík na počesť svätice, okolo ktorého sa usadili pustovníci a neskôr tu vyrástol jeden z najmalebnejších košických cintorínov, kde okrem iného očakávajú druhý príchod Christa mnohí pravoslávni Košičania.

S Božou pomocou by sme radi konali každoročne prvú či druhú sobotu v septembri malú pešiu púť z našej katedrály na košickú Rozáliu (asi 0,7 km) s ikonou a ostatkami svätice, ktorej pamiatka sa oslavuje vždy 4.9. Na samotnom mieste sa bude slúžiť sv. Liturgia a zádušné bohoslužby.

Autorkou košickej ikony sv. Rozálie, mníšky a divotvorkyne, je ikonografka Radmila Luketić z Belehradu.

 

Arcibiskup Juraj