Oslavy Svetového dňa Bratstva pravoslávnej mládeže

V sobotu 9. februára 2019 sa v Snine konali oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládeže. Pri tejto príležitosti v chráme sv. apoštolom rovného kniežaťa Rastislava odslúžili archijerejskú sv. liturgiu Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav a Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj spolu s viace-rými duchovnými Prešovskej a Michalovsko-Košickej eparchie, ako aj z Ukrajiny.
„Schádzame sa tu ako spoločenstvo Cirkvi, aby sme oslávili Hospoda Boha. Prichádzame sa sem radovať z toho, že Boh prichádza medzi nás. Dnes chcem osobitne pozdraviť mladých ľudí, ktorí tu sú – mladých telom, ale i tých, ktorí sú mladí duchom. Určite ste už videli ľudí, ktorí sú mladí telom, ale vo svojom vnútri majú neuveriteľne starého ducha. Takýchto tu nevítame, tu musia byť všetci mladí, pretože Christos je stále mladý. On nás všetkých obnovuje. Neustále nám dáva radosť, zdravie ducha, duše i tela a dáva nám duševnú a duchovnú mladosť, ktorú nedokáže dať nikto iný. Ponúka nám život, ktorý nemá konca,” povedal v kázni vladyka Juraj a spomenul jeden zážitok zo svojej mladosti, spojený s návštevou monastiera založeného sv. starcom Sofrónijom (Sacharovom) v anglickom Essexe.
„Mal som vtedy asi 15 rokov a prišiel som tam s vypleštenými očami, medzi múdrych mníchov, známych po celom svete. Vtedy ešte žijúci učeník, možno povedať duchovný vnuk sv. Siluána Athoského o. archimandrita Simeon ma prijal na spoveď. Keď sme viedli duchovný rozhovor, opýtal som sa ho, čo môžem urobiť pre Cirkev. Pozrel sa na mňa, usmial sa a povedal: „Chlapče, zle sa pýtaš. Mal by si sa skôr opýtať, čo môže Cirkev urobiť pre teba.” Viete, niekedy máme pocit – a je to dané i našou historickou skúsenosťou – že musíme Cirkev brániť, že musíme brániť Božiu pravdu a sväté Pravoslávie. Mýlime sa však. Boh nepotrebuje „bránenie”. On je Ten, ktorý všetko stvoril a drží vo svojej milujúcej ruke. To my potrebujeme, aby nás chránil,” povedal v kázni vladyka Juraj.
V závere sv. liturgie sa metropolita Rastislav poďakoval vladykovi Jurajovi za spoločné modlitby počas sv. liturgie i za povzbudzujúcu homíliu. Slová vďaky adresoval i duchovnému správcovi Pravoslávnej cirkevnej obce Snina mitr. prot. Igorovi Kerekaničovi za starosť o prípravu celého podujatia. Pozdravil mitr. prot. Petra Hrihu z Mukačevsko-Užhorodskej eparchie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a zaželal celému ukrajinskému národu a jeho pravoslávnej Cirkvi, aby s Božou pomocou zvládli ťažké obdobie, ktorým momentálne prechádzajú. Poprosil o odovzdanie pozdravu Jeho Blaženosti metropolitovi kyjevskému a celej Ukrajiny Onufrijovi. Nakoniec sa prihovoril i k novozvolenému prezidentovi Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOSu br. Lukášovi Polakovičovi.
„Ani kňazská služba, ani služba prezidenta BPM na Slovensku nie je ľahká. Máte to ťažké v práci s mladými a máte to ťažké niekedy i s nami staršími, ale nenechajte sa znechutiť. Vladyka Juraj výstižne vo svojom príhovore zdôraznil, že nie my zachraňujeme Cirkev, ale Božia Cirkev zachraňuje a ochraňuje nás. Nájdite si v nej svoje miesto. Prajem vám, aby ste dokázali spraviť naozaj veľa nie na svoju, ale na Božiu slávu a aby sa Bratstvo pravoslávnej mládeže i v budúcnosti rozrastalo a privádzalo našich mladých ľudí, ktorí sú niekedy veľmi ďaleko od Cirkvi, nielen do chrámu, ale aj – a to predovšetkým – k samotnému Christovi. To je vaša najdôležitejšie úloha,” uviedol metropolita Rastislav.
Vladyka Juraj v mene svojom, ako i v mene ostatných členov Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pozdravil metropolitu Rastislava s piatym výročím jeho intronizácie na metropolitu a zaželal mu do ďalších rokov pevné zdravie a veľa Božích milostí. Na pripomienku výročia mu venoval tzv. „posoch”.
Mitr. prot. Peter Hriha odovzdal pozdravy od Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa mukačevsko-užhorodského Feodora. Poďakoval za možnosť zúčastniť sa na sv. liturgii i za povzbudzujúce slová ohľadne Ukrajiny a obom vladykom venoval ikony.
Prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS br. Lukáš Polakovič venoval obom vladykom pri príležitosti osláv Svetového dňa pravoslávnej mládeže pamätné dary – schránky na sv. ostatky – tzv. moščevik (relikviár). Mitr. prot. Igor Kerekanič poďakoval mládežníkom z Bratstva za to, že sa rozhodli osláviť svoj deň na cirkevnej obci, ktorú spravuje. Pozdravil tiež novú primátorku mesta Snina Ing. Danielu Galandovú. Ako povedal, jej prítomnosť na oslavách je prejavom dobrého spolunažívania v meste.
Následne sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Snine konal kultúrny program, v ktorom sa predstavili viacerí folkloristi, ako aj členovia jednotlivých skupín Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove