Oslavy svätých ochrancov Michalovsko-košickej eparchie

Vo štvrtok 5.7.2018 sa v michalovskej katedrále sv. Cyrila a Metoda zišli duchovní a veriaci michalovsko-košickej eparchie, aby pri eucharistickej slávnosti, pri svätých ostatkoch patrónov eparchie spoločne so svojim arcibiskupom poďakovali Bohu za minulosť a prítomnosť a zároveň si vyprosili požehnanie do ďalších dní.

Božskú Liturgiu s vladykom Jurajom slúžila väčšina duchovných eparchie všetkých generacií, od tých najmladších až po najstarších.

V homílii, po čítaní z Evanjelia arcibiskup Juraj poukázal na nutnosť varovať sa duchovnej slepoty, prameniacej z farizejského pocitu sebestačnosti a egoizmu. “Je potřeba, abychom se všichni společně a každý zvlášť ve svých rodinách, na svých farnostech i jako společenství místní Církve, tedy eparchie, neustále obnovovali ve světle Ducha svatého skrze pozorné naslouchání Božímu Slovu a intenzivní svátostný život, skrze nějž se stáváme Božími dětmi, dědici zaslíbeného Království a bratry a sestrami,” zdôraznil arcibiskup. Vladyka ďalej zveril do modlitieb svätých eparchiálnych patrónov a celého spoločenstva miestnej Cirkvi zhromaždeného v katedrále ďalšie spoločné smerovanie našej eparchiálnej rodiny, k čomu okrem iného patrí vybudovanie monastiera a príprava novej koncepcie katechumenátu.

Po svätej Liturgii nasledoval tradičný sprievod okolo katedrálneho chrámu s ikonou a ostatkami eparchiálnych patrónov, spojený s prosbami za ochranu a požehnanie našich rodín, farností, obcí, miest a vôbec celej eparchie a s modlitbou za živých i zosnulých veriacich, duchovných a biskupov michalovsko-košickej eparchie. Slávnosť bola zakončená požehnaním koliva a rozrezaním slávského koláče. Michalovskí veriaci spolu so svojim duchovným správcom prot. Sergejom Barilíkom pripravili pre všetkých prítomných chutný guláš a ďalšie pohostenie.

——-

Svätými ochrancami (patrónmi) michalovsko-košickej eparchie sú sv. veľkomoravské knieža Rastislav, sv. spravodlivý kňaz Alexej Tóth, rodák zo Slovenska, sv. novomučeník mních Pachomij Athonita a sv. novomučenica Helena zo Sinope.