Naši rodáci – americkí svätí (Akafist k svätému Alexeju Tóthu v Amerike)

Naši rodáci aNaši rodáci – americkí svätí (Akafist k svätému Alexeju Tóthu v Amerike)

   7. mája 2020 Jeho Blaženosť Tichon, metropolita celej Ameriky a Kanady, slúžil Akafist pred svätými ostatkami svätého Alexeja Tótha, vyznávača a obhajcu Pravoslávia v Amerike – uvádza www.oca.org – oficiálna webová stránka Pravoslávnej cirkvi v Amerike. Tento svätý muž bol pôvodom zo Slovenska, rodák z obce Kobylnica pri Giraltovciach. Jeho misijná práca mala veľký vplyv na návrat mnohých ľudí do Pravoslávia v Amerike aj na Slovensku.  Jeho pôsobením došlo k návratu do Pravoslávia okolo 20 000 Karpato-Rusov a Haličanov, zriadeniu alebo návratu 17 cirkevných obcí z celej Ameriky. Za spoluúčasti pokračovateľov jeho diela v Amerike a Európe počet veriacich navrátených do Pravoslávia dosahuje takmer štvrť milióna.

   Pre svoju prácu pre Boha a sväté Pravoslávie bol Alexej Tóth slávnostne kanonizovaný Posvätnou synodou Pravoslávnej cirkvi v Amerike za svätého 29. mája 1994 a je považovaný za jedného z miestnych svätých, na počesť ktorého sú v deň jeho zosnutia konané každoročne slávnostné bohoslužby. Sedem rokov po smrti svätého Alexeja bolo nájdené jeho telo neporušené. Svätcove ostatky sú umiestnené vo svätotichonskom monastieri v Južnom Kanaane, Pensylvania (USA). Časť jeho svätých ostatkov je uložená aj na Slovensku: v katedrálnom chráme svätého Alexandra Nevského v Prešove, biskupskej kaplnke na Úrade Eparchiálnej rady Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach a v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Zemplínskej Širokej.