Moleben v česť víťazstva Pravoslávia v Bardejove

V prvú nedeľu Veľkého pôstu sa o 15. hodine v našom bardejovskom chráme zišli viacerí duchovní arcidekanátu so svojimi veriacimi. Stalo sa tak preto, aby sme sa všetci spoločne pomodlili moleben, v ktorom si pripomíname víťazstvo Christovej Cirkvi nad herézami. Stretnutie sme začali slúžením pôstnej večerne s poklonami, ktorú slúžili jereji Ivo Petrovaj a Daniel Omaska. Po jej skončení sa ostatní duchovní, menovite prot. Nikolaj Lakata, prot. Peter Savčak, prot. Peter Bobak, prot. Vasiľ Svyda a prot. Andrej Nikulin postavili do stredu chrámu a začali slúžiť už samotný moleben. Cirkev od svojich počiatkov musela zápasiť s nepriateľmi vonkajšími i vnútornými. Posledným veľkým bojom bola heréza „ikonoborectva“, ktorá zakazovala úctu k ikonám a jej „bojovníci“ narobili mnoho zla. V roku 787 bol zvolaný 7. Všeobecný snem do mesta Nicey, kde bola táto heréza odsúdená za nesprávnu a úcta k ikonám obnovená. Od tých čias sa slúži v prvú nedeľu Veľkého pôstu tento moleben, aby sme dnes ani my  – pravoslávni nezabudli na boje, ktoré pre nás vybojovali svätí otcovia na týchto snemoch.

Jerej Ivo Petrovaj