Nedeľa žien Myronosíc v Michalovciach

Nedeľa žien Myronosíc v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Liturgii predsedal Vysokopreosvietený Vladyka Juraj, ktorú slúžil spolu s duchovenstvom katedrály. V závere liturgie bol, ako požehnanie rozdávaný Antidor (z gr. Antidoron-“namiesto darov”; požehnané prosfory) a kvety ženám na znak vďaky.Michalovce, 22. 4 .2018
Nedeľa žien Myronosíc v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.
Liturgii predsedal Vysokopreosvietený Vladyka Juraj, ktorú slúžil spolu s duchovenstvom katedrály.
V závere liturgie bol, ako požehnanie rozdávaný Antidor (z gr. Antidoron-“namiesto darov”; požehnané prosfory) a kvety ženám na znak vďaky.

Fotografie: https://www.facebook.com/mkpe.v.michalovciach/photos