Metropolita Rastislav sa stretol s pápežom Františkom

Rastislav s pápežom

11. mája 2018 sa v rámci svojej pútnickej návštevy Ríma pri príležitosti 1155. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Rastislav stretol s rímskym pápežom Františkom.

Metropolitu Rastislava pri stretnutí s pápežom Františkom sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V delegácii boli arcibiskup pražský a českých krajín Michal, arcibiskup michalovsko-košický Juraj, archim. Serafím (Šemjatovský), mitr. prot. Michal Švajko, archidiakon Maxim (Durila) a hypodiakon Maroš Černý.

V pozdravnom príhovore metropolita Rastislav pripomenul príbeh emauzských učeníkov kráčajúcich spolu so vzkrieseným Christom, ktorí si až pri lámaní chleba s horiacim srdcom uvedomili Jeho prítomnosť:

 „Dnes nás, Vaša Svätosť, tu v Ríme prijímate ako pútnikov. Povzbudení Vaším pozvaním a bratskou láskou prichádzame, aby sme si uctili posvätnú pamiatku prvých Christovych učeníkov, aby sme sa pomodlili pri hroboch apoštolov a navštívili miesta odpočinku ranokresťanských mučeníkov – svedkov Zmŕtvychvstalého Pána tu, v starobylom cisárskom meste Ríme. Rovnako kráčame po stopách slovanských apoštolov, sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí pred 1155 rokmi prišli na základe pozvania svätého kniežaťa Rastislava na územie súčasnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré bolo vtedy známe ako kniežatstvo Veľkej Moravy,“ povedal vo svojom príhovore metropolita Rastislav.

Celý príhovor metropolitu Rastislava pápežovi Františkovi

Pápež František sa vo svojom príhovore sústredil na odkaz sv. Cyrila a Metoda pre súčasné ekumenické úsilie i pre výzvu evanjelizácie Európy. Poukázal na skutočnosť, že metropolita Rastislav si v predchádzajúci deň uctil pamiatku sv. Cyrila slávením sv. liturgie pri jeho hrobe v Ríme a spomenul aj sv. Klementa, rímskeho pápeža, ktorého pozostatky priniesli do Ríma sv. Cyril a Metod. „Kiežby nám príklad Cyrila a Metoda pomohol zvalorizovať toto dedičstvo svätosti, ktoré nás už spája!“ povedal pápež a v tejto súvislosti spomenul naliehavosť výzvy evanjelizácie Starého kontinentu:

 „Apoštolát svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy, ostáva pre všetkých nás aj dnes vzorom evanjelizácie. Pre ohlasovanie Pána nestačí len upevňovať schémy z minulosti, ale treba sa započúvať do Ducha, ktorý stále vnuká nové a odvážne cesty na evanjelizovanie súčasných ľudí. Robí tak i dnes, aj v tradične kresťanských krajinách, ktoré sú často poznačené sekularizáciou a ľahostajnosťou.“

Prímas Rímskokatolíckej cirkvi sa obrátil aj na prítomného michalovsko-košického arcibiskupa Juraja, keď ocenil jeho aktívnu účasť ako zástupcu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Zmiešanej medzinárodnej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

„Prajem si, aby táto Komisia, ktorá v roku 2016 vydala v Chieti dokument o vzťahoch medzi pápežským primátom a konciliaritou v prvom tisícročí, pokračovala v prehlbovaní dialógu na túto tému,“ povedal pápež František.

Celý príhovor pápeža Františka metropolitovi Rastislavovi

Vôbec prvé stretnutie metropolitu Rastislava s pápežom Františkom nadväzuje na jeho stretnutie s kardinálom Kurtom Kochom počas návštevy predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov v Bratislave a Prešove v októbri 2017.

V rámci štvordňového programu v Ríme odslúžil metropolita Rastislav vo štvrtok 10. mája sv.liturgiu na hrobe sv. Cyrila v rímskej Bazilike sv. Klementa. Spolu s delegáciou navštívil i Baziliky sv. Petra, sv. Pavla a hlavnú mariánsku baziliku Santa Maria Maggiore. Spoločne tiež navštívili katakomby sv. Sebastiána.

Upravené podľa: www.vaticannews.va

 

Video: Zo stretnutia metropolitu Rastislava s pápežom Františkom – zdroj: www.romereports.com

Audio: Rozhovor s metropolitom Rastislavom o stretnutí s pápežom Františkom