Návšteva generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rusku

V dňoch 26. – 30. apríla 2018 Sankt-Peterburg a Moskvu navštívil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a zároveň predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku pán Miloš Klátik so sprievodom.

V Sankt-Peterburgskej duchovnej akadémii hostí privítal a prijal rektor duchovných škôl, vysokopreosvietený Amvrosij, arcibiskup petergofský.

30. apríla 2018 v Moskve delegáciu na čele s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku privítal jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Hostia navštívili chrám svätiteľa Nikolaja v Koteľnikach, pri ktorom sídli moskovské Zastupiteľstvo Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Boli oboznámení s históriou chrámu a poslaním Zastupiteľstva. Po príjemnom rozhovore a šálke čaju hostia navštívili katedrálny chrám Christa Spasiteľa a iné cirkevné pamätihodnosti. Potom hostí prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii pán Peter Priputen.

 

Jeromonach Alexander (Haluška),

tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 

v českých krajinách a na Slovensku v Moskve