Medzilaborčania počas MDD v Prešove

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. A preto sme sa aj my zúčastnili na Dni detí v Prešove.

Po príchode do Prešova naše kroky viedli do Katedrálneho chrámu, kde sme sa všetci spoločne pomodlili za dobrý priebeh akcie. Po presune do areálu PBF PU nás privítali bohoslovci a prezident BPM Lukáš Polakovič. Organizátori pripravili pre účastníkov množstvo športových aktivít na celý deň. Taktiež sa deti zúčastnili prednášok na kňazskom seminári, kde sa dozvedeli zaujímavosti o tom, ako prebieha sv. Liturgia, aké sú časti kňazského rúcha a iné. Po celodennom šantení sme výlet zavŕšili tradične v nákupnom centre.

Ďakujeme Bohu, že sme sa mohli zúčastniť ďalšej akcie pre mládež a dúfame, že sa budeme stretávať stále častejšie na takýchto skvelých podujatiach.

 

Alexander Hričko

BPM Medzilaborce