Liturgia dvoch patriarchov v chráme Christa Spasiteľa

Na sviatok slovanský učiteľov sv. Cyrila a Metoda, 24. mája 2018 slúžil Jeho Svätosť Kyril, moskovský patriarcha a celej Rusi a Jeho Svätosť Irinej, patriarcha srbský, svätú Liturgiu v katedrálnom chráme Christa Spasiteľa v Moskve. Na tento sviatok sa v Rusku sviatkuje Deň slovanskej gramotnosti a kultúry ako aj nebeský ochranca Jeho Svätosti patriarchu Kyrila.

S predstaviteľmi Ruskej a Srbskej cirkvi slúžili metropoliti, archiepiskopi a episkopi s duchovenstvom a diakonstvom Ruskej pravoslávnej cirkvi, archijereji a predstavitelia miestnych pravoslávnych Cirkví ako aj členovia delegácie Srbskej pravoslávnej cirkvi, episkop báčsky Irinej, episkop moravičský Antonije, zvolený episkop mohačský archimandrita Isychije, diakon Alexander Praščevič ako aj hypodiakoni Dejan Nakič a Miľan Nikitovič.

Ekténie a vozhlasy boli prednášané v cirkevnoslovanskom, gréckom, srbskom a japonskom jazyku. Nasledovala modlitba za mier na Ukrajine, ktorú predniesol moskovský patriarcha a celého Ruska Kyril. Archijerejovia a duchovenstvo ho pozdravovali s pamiatkou jeho nebeského ochrancu so želaním, aby ešte dlho múdro viedol kormidlo Moskovskej patriarchie.

Patriarcha moskovský a celého Ruska Kyril pozdravil srbského patriarchu slovami: „Som šťastný z prítomnosti a účasti srbského patriarchu na slávnosti veľkého sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda. Rád by som Vám zaželal Božiu pomoc i požehnanie celému srbskému národu. Nech Hospodin ochraňuje naše krajiny a národy v mieri, láske a porozumení. Nech Vám Hospodin daruje mnohaja i blahaja lita!”

Zdroj: www.patriarchia.ru, www.spc.rs