Konštantinopolský patriarchát

Jeho Všesvätosť
BARTOLOMEJ,
arcibiskup Konštantínopola – Nového Ríma a ekumenický patriarcha
www.patriarchate.org

 

Späť