Kanonizácia Stanislava Nasadila

Košice, 9.6.2019 Pravoslávna cirkevnej v českých krajinách a na Slovensku zapíše medzi svätých Pravoslávnej cirkvi kňaza Stanislava Nasadila, ktorý bol v roku 1941 umučený v koncentračnom tábore Gospič v Chorvátsku. Obrad sa uskutoční počas svätej Liturgie v pravoslávnom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach v nedeľu 9. júna 2019 o 9.30 hod. Bohoslužbám bude predsedať Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, s ktorým budú slúžiť viacerí biskupi zo Srbska, Poľska, Česka, Chorvátska a Argentíny, ako aj michalovsko-košický arcibiskup Juraj (Stránsky). Slávnosti sa zúčastní aj pravnuk umučeného kňaza Stanislava, mních Paisij z monastiera Kovilj neďaleko Nového Sadu v Srbsku.

Po sv. Liturgii sa bude konať kanonizačný akt, kde sa všetci prítomní biskupi, kňazi a veriaci podpíšu pod text  kanonizačného dokumentu.

V predvečer slávnosti sa v sobotu 8.6. o 15:00 hod. bude košickej pravoslávnej katedrále konať večerná bohoslužba s prednáškami o zobrazovaní novodobých svätých na pravoslávnych ikonách a o živote otca Stanislava Nasadila.

Novomučeník kňaz Stanislav Nasadil sa narodil 20. októbra 1907 v Lošticiach na Morave. Študoval pravoslávnu teológii v Sremských Karlovciach a Bitolji v Juhoslávii (1923 – 1928). Ako pravoslávny kňaz slúžil v Ličkej Jesenici v dnešnom Chorvátsku. V roku 1941, počas Druhej svetovej vojny, sa spolu s  tisíckami pravoslávnych Srbov, ale aj Rómov, Židov a chorvátskych antifašistov stal obeťou ustašovského fašistického režimu, nakoľko aj napriek zastrašovaniu zo strany ustašovského fašistického režimu odmietol opustiť svojich veriacich a vrátiť sa do protektorátu Čechy a Moravaalebo odísť do Srbska. So svojim nadriadeným, hornokarlovačským biskupom Savom Trlajičom, bol zajatý a mučený zo strany ustašovského vojnového zločinca Josipa Tomljenoviča a neskôr bol zabitý v koncentračnom tábore v Gospiči. Jeho telo bolo hodené do spoločného hrobu v Šaranovej jame v Jadovne. V pravoslávnom cirkevnom kalendári sa pamiatka sv. Stanislava Nasadila, umučeného za vernosť pastierskej zodpovednosti kňaza voči svojim duchovným zverencom, bude pripomínať 20. júna, kedy bol odvlečený do koncentračného tábora.