K Hospodinovi odišiel archidiakon ruského patriarchu Andrej Mazur

3.mája 2018 v 92. roku svojho života odišiel k Hospodinovi dolhoročný archidiakon ruského patriarchu Andrej Mazur.

Otec Andrej sa narodil 8. decembra 1926 v dedine Novyj Kokorev neďaleko Počajevskej lávry v kresťanskej rodine roľníkov. Od útleho detstva spolu s rodičim navštevoval Počajevskú lávru.

Po demobilizácii v roku 1946 sa stal poslušníkom v Počajevskej lávre, kde spieval v monastierskom zboreю O 2 roky nastúpil na Moskovský duchovný seminár, ktorý sa v tom čase nachádzal v Novodevičom monastieri v Moskve.

V roku 1950 prijal diakonskú vysviacku a o 3 mesiace bol ustanovený za protodiakona Permského katedrálneho chrámu. Tu slúžil 6 rokov a potom odišiel do Leningradu, kde slúžil v Trojickom chráme Alexandro-nevskej lávry. Dirigoval aj zbor na každodenné bohoslužby.

V roku 1968 prešiel do Lengradského katedrálneho chrámu, kde pokračoval v protodiakonskom slúžení a spieval v zbore duchovenstva za dirigovania protodiakona Pavla Gerasimova.

V roku 1990 sa stal archidiakonom ruského patriarchu.

Zdroj: www.patriarchia.ru