Ikona mučeníka Tarzícia v košickom chráme

V diakoniku našej košickej katedrály bude v blízkej dobe uložená nová ikona autorky Radmily Luketić zo srbského Belehradu s ostatkami sv. mučeníka Tarzícia, ochrancu všetkých, ktorí prisluhovali pri bohoslužbách.

Chlapec Tarzícius, ktorý bol akolytom (biskupom ustanovený pomocník v oltári) rímskej církevnej obce, bol v dobe jedného z mnohých krutých prenasledovaní kresťanov v 3. storočí (pravdepodobne za vlády cisára Valeriána) poverený, aby zaniesol Eucharistiu odsúdeným kresťanom do väzenia. Cestou ho zastavili jeho vrstovníci, ktorí sa ho snažili donútiť, aby im ukázal, čo to tak starostlivo schováva pod plášťom. Keď chlapec odmietol, ukameňovali ho k smrti.

Telo sv. mučeníka bolo s úctou uložené pôvodne v katakombách sv. Kalixta v Ríme, neskôr boli sväté ostatky prenesené do chrámu San Silvestro in Capite.

Sv. rímsky biskup Damasus I. (+384) zostavil krátku báseň v latinčine, ktorú nechal pripevniť na  hrob mučeníka. Časť z nej je vpísaná aj do rámu našej ikony:

 

Tarsicium sanctum Christi sacramenta gerentem

cum male sana manus premeret vulgare profanis,

ipse animam potius voluit dimittere caesus

prodere quam canibus rabidis caelestia membra.

 

Keď nepríčetný dav nútil svätého Tarzícia, nesúceho Christove tajiny, aby ich vystavil zneucteniu, nechal sa radšej zabiť, než aby vydal nebeské Telo besným psom.

Pamiatka sv. mučeníka Tarzícia sa slávi vždy 15./28.8., teda na slávnosti Usnutia Presvätej Bohorodičky, ktoré je aj jedným z dvoch patronátnych sviatkov našej košickej katedrály.

O ikonu sv. mučeníka sa budú v Košiciach starať práve prisluhujúci, ktorí sa pred ňou budú schádzať ku krátkej prípravnej a následne aj ďakovnej modlitbe k výkonu svojej posvätnej služby.

Arcibiskup Juraj