Grécky sobor navrhol starca Gervasija Patraského za svätého

Na svojom zasadaní v utorok 20. augusta 2019 Posvätný sobor Gréckej pravoslávnej cirkvi oznámil, že navrhne, aby bol k zboru svätých pričlenený starec Gervasij (Paraskevopulos) Patraský. Patraský metropolita Chrizostom sa vyjadril, že v tejto veci doručil Synodálnemu odboru pre kanonizáciu všetky dokumenty. Metropolita tieto dokumenty zbieral dva roky predtým než ich definitívne predniesol komisii. Odbor materiály naštudoval a o tejto otázke informoval Posvätnú synodu, ktorá teraz danú vec odošle Carihradskému patriarchátu. Totiž aj keď je Grécka cirkev autokefálna (samostatná), nekanonizuje svojich svätých, ale sa s tým obracia na Posvätnú synodu Carihradského patriarchátu.

Otec Gervasij bol jeden z najvýraznejších cirkevných a kultúrnych osobností v histórii Patry 20. storočia. Zosnul v Hospodinovi pred 55 rokmi, v roku 1964. Narodil sa v dedine Nymfisia 1. јanuára 1877. Od detstva v sebe pestoval pevnú vieru a vo svojich 13 rokoch vstúpil ako poslušník do monastiera Usnutia Presvätej Bohorodičky v Kernici.

V roku 1897 prešiel do Uspenského monastiera v Girokomii v Patre, kde zostal do konca svojho života. Mníšstvo prijal vo svojich 26. rokoch. V roku 1905 absolvoval Rizariovu strednú bohosloveckú školu, kde bol duchovným dieťaťom sv. Nektária Eginského. Za jeromonacha bol rukopoložený vo svojich 33 rokoch a o štyri roky nato obhájil doktorskú prácu na bohosloveckej fakulte.

V čase balkánskych vojen v rokoch 1912-1913 slúžil ako vojenský duchovný a po maoázijskej katastrofe v roku 1922 sa otec Gervasij staral o 7 000 utečencov ubytovaných v Patre. Zosnul 30. júna 1964 v 87. roku svojho života. Už na pohrebe ho ľudia považovali za svätého a prejavovali to aj pri prenose jeho moščí (ostatkov) v roku 2014, ktoré sa teraz nachádzajú v chráme sv. Paraskevy v Patre, ktorú starec Gervasij postavil.

Zdroj: Оrthochristian.com