Grécki pravoslávni veriaci na návšteve Slovenska

V dňoch 19-21.5.2018 navštívili Michalovsko-košickú eparchiu pútnici z gréckej aténskej cirkevnej obci pri chráme sv. apoštola Tomáša. V sobotu sa sa spolu so svojim duchovným správcom o. archim. Nektarijom Malliom zúčastnili večerne v košickom katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého, kde sa modlili aj na nedeľnej sv. Liturgii. V gréckom jazyku spievali byzantskými nápevmi aj časť sv. Liturgie. Do chrámu podarovali  vyšívané pokrývadlá na kalich a diskos. Tunajší vladyka Juraj ich zase obdaroval ostatkami sv. apoštola Tomáša, ktorému je ich chrám v Aténach zasvätený.
Popoludní navštívili katedrálny chrám v Michalovciach a pútnický chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici. Pútnikov na čele s ich duchovným sprevádzal domáci archiejerej, vladyka Juraj. V pútnickom chráme ich privítal miestny duchovný o. Nikodím (Dušan Tomko), ktorý krátko priblížil život miestnej farnosti a históriu pútnického miesta i s požehnaním vladyku Juraja pomazal pútnikov posväteným olejom. Nech Matka Božia, ktorá cez Svoju klokočovskú ikonu, ktorej nová kopia prišla do Nižnej Rybnice pred necelými 10 rokmi ako dar pravoslávnych Grékov, požehnáva i pútnikov, ich rodiny, ako aj všetkých nás pravoslávnych veriacich i všetkých, ktorí sa k nej s vierou utiekame – PRESVJATAJA BOHORODICE SPASI NAS! V nedeľu sa ešte poklonili aj ostatkom sv. Maxima Sandoviča v Inovciach.

V pondelok 21.5.2018 prijal veriacich z Grécka Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Nakoniec svojej cesty po Slovensku si pozreli aj Spišský hrad.