• 04

Sv. Paisij Svätohorec

Najväčšia povinnosť človeka je milovať Boha a potom svojho blížneho. My však nemilujeme ani Boha ani blížneho. Koho dnes zaujíma iný človek? Každý sa zaujíma iba o seba…