• Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.