Chrámový sviatok v Ruskom Hrabovci

RUSKÝ HRABOVEC. 5. mája 2019.V prvú nedeľu po Pasche, sa stretli veriaci z Ruského Hrabovca, ako aj ďalších okolitých obcí pri paschálnou radosťou naplnenej a požehnanej slávnosti v miestnom chráme sv. veľkomučeníka Juraja, aby oslávili svoj chrámový sviatok.

V tento deň zavítal do tejto farnosti aj Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko – košický, aby v spoločenstve duchovenstva a veriacich slávil sv. Eucharistiu a takisto posvätil rozpis – freskovú výzdobu tunajšieho chrámu.

Spolu s vladykom Jurajom spoluslúžili duchovní sobraneckého arcidekanátu – sobranecký arcidekan, ekonóm Dušan Nikodím Tomko z farností Nižná Rybnica a Koňuš., ekonóm Ivo Ozimanič z farností Choňkovce a Podhoroď., jerej Miloš Nikifor Surma z farností Bežovce a Blatné Remety a miestny duchovný správca, ekonóm Vasilij Lembey.

Vladyka Juraj vo svojej homílii hovoril o pravdivosti žitia svojej viery, o jej radostnom nesení do tohto sveta, ktorý podobne ako v čase života a mučeníckej smrti sv. Juraja, si vyžaduje od veriacich podvih vyznávačstva, či nekrvavého mučeníctva v každodennom živote.

Na záver slávnosti vladyka Juraj poďakoval veriacim farnosti, darcom a dobrodincom chrámu, ktorí sa pričinili o nádherný rozpis chrámu, a ako je už zvykom michalovsko – košickej eparchie, bolo posvätené aj kolivo a požehnaný slávsky koláč, ktorý pri pomazovaní posväteným olejom bol rozdávaný veriacim. Sláva Bohu za tento požehnaný deň!

Jer. Nikodím (Dušan Tomko)

Foto: Martina Tomková