Chrámový sviatok v Pozdišovciach

V nedeľu 12. augusta 2018 sme v Pozdišovciach oslávili náš chrámový sviatok v česť Preobraženija Hospodňa na hore Tábor. Za nádherného počasia sa zišli duchovní a veriaci zo susedných farností. Okrem domáceho duchovného prot. Petra Bzika spoluslúžili aj otec igumen Serafím Fedik z Markoviec a otec Patrik Hric zo Šamudoviec, ktorých sprevádzali aj ich veriaci. Na konci liturgie sme posvätili pekne pripravené ovocie a na záver sme vykonali obchod okolo chrámu a čítali sväté Evanjeliá. Aj tento rok nás navštívili naši veriaci, ktorí ponúkali vo svojom stánku rôzne cirkevné veci pre návštevníkov našej cirkevnej slávnosti (www.liturg.com). Vďaka patrí Pánu Bohu aj všetkým ľuďom, ktorí sa s nami prišli spoločne duchovne potešiť v deň nášho chrámového sviatku. Christos posredi nas!
prot. Peter Bzik