Chrámový sviatok v Koňuši

KOŇUŠ, 12. máj 2019 – V nedeľu, 12. mája 2019, sa v chráme Sv. žien Myronosíc v Koňuši zišli miestni pravoslávni veriaci, ako aj z vedľajších cirkevných obcí, aby oslávili svoj chrámový sviatok.

Slávnostnú Sv. liturgiu slúžil správca Pravoslávnych cirkevných obcí Bežovce a Blatné Remety, jerej Miloš Nikifor Surma, ktorý sa v kázni prihovoril zhromaždenému v chráme spoločenstvu. Spolu s ním slúžil správca miestnej farnosti o. ekonóm Dušan Nikodím Tomko.

V závere slávnostných bohoslužieb koňušského chrámového sviatku, po požehnaní koliva, poďakovaní všetkým, ktorí sa pričinili o tento Bohom požehnaný deň, pomazovaní posväteným olejom a obchodom okolo chrámu s čítaním Evanjelia, panychídou za zosnulých farnosti, ako aj prosbami za živých, bol posvätený nový poklonný kríž pred koňušským chrámom.

Veľké poďakovanie pri realizácii postavenia nového kríža patrí donorom nového kríža – rodine Faťolovej z Tibavy a rodine Kravcovej z Malcova, ako aj ostatným kurátorom, ktorí priložili ruky k tomu, aby sa nový kríž mohol vztýčiť a posväcovať naše rodiny, farnosť, obec Koňuš, ako i celé okolie. Sláva Bohu za všetko !

Jer. Nikodím (Dušan Tomko)

foto: Martina Tomková