Chrámový sviatok v Cejkove

Prvú septembrovú nedeľu tohto roku veriaci z Cejkova prežili prekrásny deň. Dôvodom ich radosti boli dve duchovné  udalosti,  a to oslavy chrámového sviatku pri príležitosti Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktoré pripadli na samotnú nedeľu, a slávnostné uloženie svätých ostatkov prepodobného Jonáša Kyjevského. Sv. ostatky sú darom od Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja cejkovským veriacim a sú uložené v ikone svätca, ktorá sa nachádza v chráme a je dostupná pre každého. Na týchto oslavách sa zúčastnil  aj samotný vladyka, ktorého pri bráne vítali veriaci chlebom a soľou, ako je u nás zvykom vítať vzácnych hostí. Privítal ho hlavný kurátor Ján Cilý spolu s dievčatami, ktoré zarecitovali  uvítacie básne a vladyku obdarili krásnou kyticou kvetou.

Svätú archijerejskú Liturgiu spolu s vladykom slúžili mitr. prot. Vasil Bardzák, mitr. prot. Ladislav Bilý, prot. Juraj Halanda, jerej Miroslav Pavlenko, jerej Patrik Hric, archidiakon Matúš Spišák a miestny duchovný jerej Radoslav Paisij Lupjan. V kázni sa veriacim prihovoril sám vladyka, ktorý poukázal na zmysel ľudského bytia, existencie, rozprával o zmysle nášho pozemského životného cieľa  a dôležitosti byť aj praktizujúcimi kresťanmi. Zmienil sa aj o svätom Jonášovi, ktorého život bol už publikovaný v 10. a 11. čísle Odkazu svätého Cyrila a Metoda z roku 2018. Na konci svätej Liturgie sa požehnávalo kolivo a slávsky koláč, ktorý sa nasledovne lámal a dával veriacim. Na samotný záver sa k všetkým prítomným prihovoril aj miestny duchovný, ktorý sa v mene všetkých veriacich poďakoval vladykovi za nezaplatiteľný dar. Podobne ďakoval aj duchovným a ich veriacim, že prijali pozvanie. Na záver svojho ďakovného príhovoru poprial len to najlepšie všetkým Máriam, zvlášť Márii Rudiovej, ktorá v deň sviatku oslávila svojich 77 rokov.

Po arcipastierskom požehnaní a následnom pomazaní olejom nasledovalo ako obvykle štedré pohostenie pri chráme. Nech Presvätá Bohorodička spolu so svätým Jonášom ochraňujú obec Cejkov a nech vyprosujú blahodať od Hospoda  Boha pre všetkých zbožných občanov tejto obce.

Jerej Radoslav Paisij Lupjan