Chrám Zmŕtvychvstania Isusa Christa v Jeruzaleme od 24. mája otvorený pre veriacich

Chrám Zmŕtvychvstania Isusa Christa v Jeruzaleme

   Dňa 24. mája 2020 po dvojmesačnej karanténe spojenej s pandémiou koronavírusu bol chrám Zmŕtvychvstania Isusa Christa v Jeruzaleme opäť otvorený pre návštevníkov. Jeho otvorenie avízoval pravoslávny Jeruzalemský patriarchát prostredníctvom vyhlásenia na svojej oficiálnej webovej stránke.

   V chráme Zmŕtvychvstania Isusa Christa nemôže byť súčasne viac ako 50 ľudí. Podmienkou pre vstup do chrámu je absencia príznakov ochorenia Covid-19 a povinné nosenie ochranného rúška. Každému je pred vstupom odmeraná telesná teplota. V chráme sú veriaci povinní dodržiavať dvojmetrové odstupy od seba, zdržiavať sa akéhokoľvek fyzického kontaktu a dotýkania sa svätýň a bohoslužobných rúch kléru.

   „My, predstavitelia troch cirkví ako ochrancovia baziliky hrobu a Zmŕtvychvstania Pánovho, sledujúc vývoj situácie vo Svätej zemi, chceme oznámiť, že počnúc nedeľou 24. mája tento svätý chrám bude opäť prístupný veriacim pre návštevu a modlitbu“ – je uvedené v spoločnom vyhlásení pravoslávneho Jeruzalemského patriarchátu, Kustódie Svätej zeme a Arménskeho patriarchátu v Jeruzaleme.  

Zdroj: https://jerusalem-patriarchate.info/