Bohoslužby na Hôrke v Uličskom Krivom

Obec Uličské Krivé v sninskom okrese je pre pravoslávnych veriacich významným miestom. Na jej okraji sa na Hôrke nachádza Skýt (obydlie mnícha s kaplnkou), v ktorom mnoho rokov žil o. igumen Ignatij (Čokina). Narodil sa r. 1899 v Uličskom Krivom. V medzivojnovom období sa stal mníchom v pravoslávnom Monastieri sv. Jóba Počajevského v Ladomirovej, okr. Svidník. Pred príchodom Červenej armády do Československa neemigroval spolu s ostatnými mníchmi do USA, ale zostal slúžiť nášmu národu ako kňaz vo viacerých cirkevných obciach východného Slovenska. Na sklonku života sa vrátil do svojej rodnej obce. Na pustom vyvýšenom mieste na jej okraji – Hôrke si postavil malé obydlie s kaplnkou, ktorú zasvätil Christovmu Preobrazeniu. Na strmom kopci vysadil viacero druhov ovocných stromov, ktoré tam rastú dodnes. Otec Ignatij si vytrpel mnohé od vtedajšej štátnej správy, ale aj od (s)prostých ľudí. Mnohí sa mu posmievali, urážali ho a považovali za blázna, lebo v dobe hlbokého komunizmu chodil všade v mníšskom odeve s neoholenou bradou a odrastenými vlasmi. On však na svojej Hôrke, ako ju všetci dodnes volajú, v tichosti verne slúžil Bohu, vykonával každodenné bohoslužby a tešil sa z každého, kto ho navštívil. Raz do roka, na sviatok Preobrazenia (6./19. augusta), usporadúval oslavy chrámového sviatku a po sv. liturgii všetkým prítomným predkladal vlastnoručne pripravené pôstne pohostenie (nakoľko sviatok Preobrazenia vždy pripadá uprostred Uspenského pôstu).

Igumen Ignatij zomrel v r. 1976, no i po jeho smrti sa v Uličskom Krivom na sviatok Preobrazenia pravidelne stretávajú ľudia v Skýte na Hôrke pri jeho hrobe. Mnohí z tých, čo tam prichádzajú, ho považujú za svätca. V tomto roku sa už po jedenásty raz uskutočnila pešia púť z Uliča do Skýtu otca Ignatija: „Chceme vzdať úctu pamiatke otca Ignatija i nadchádzajúceho sviatku, a preto obetujeme našu námahu. Tento rok nás bolo okolo sto,“ povedal mitr. prot. Boris Hrustič z Uliča, jeden z organizátorov podujatia. Pútnikov v Skýte zvyčajne vítal jeho otec mitr. prot. Michal Hrustič, ktorý otca Ignatija osobne poznal a často navštevoval, dokonca ho i pred smrťou spovedal. V tomto roku mu to však zdravotný stav nedovolil, a tak pútnikov v Skýte privítal prot. Peter Savčak.

V sobotu 18. augusta 2018 večer sa pred kaplnkou na Hôrke posvätením vody začali celonočné bohoslužby, ktoré vyvrcholili v nedeľu 19. augusta 2018 predpoludním archijerejskou sv. Liturgiou, ktorú odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Prítomní mali možnosť pristúpiť k sv. Tajine pokánia a celý čas zotrvať v príjemnej duchovnej atmosfére, ktorá je na tomto mieste obzvlášť citeľná. „Ako študent bohosloveckej fakulty som tu prvýkrát prišiel v roku 2008 a cítil som na tejto Hôrke niečo neobyčajné… Cítil som, že tu žil svätý človek,“ hovorí jer. Jaroslav Guba, nový duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce Uličské Krivé. V úlohe spoluorganizátora osláv chrámového sviatku bol po prvýkrát, ale ako povedal: „bolo to síce náročné, no oslava sviatku Preobrazenia na tomto sv. mieste stojí za to. Naplňuje nás Božou blahodaťou, ktorú mohli čerpať nielen apoštoli na hore Tábor, ale aj my počas tohto sviatku tu a teraz.“

Po sv. Liturgii sa uskutočnilo posvätenie hrozna, jabĺk a iného ovocia, čo je pre tento sviatok príznačné, a následne bolo vykonané tradičné trojité obchádzanie chrámu s čítaním sv. Evanjelií. Na záver bola pri hrobe o. igumena Ignatija odslúžená panychída.

Prítomní sa však hneď nerozchádzali domov, lebo rovnako ako v sobotu večer, i v nedeľu po sv. liturgii bolo pre všetkých prítomných pripravené pohostenie. „O. igumen Ignatij tu každý rok všetkých hostil pôstnym jedlom. Aj my chceme dodržať túto tradíciu a nakŕmiť všetkých, čo tu prišli,“ vysvetlil mitr. prot. Boris Hrustič. A ľudia sa tu cítili naozaj príjemne – podobne ako kedysi apoštoli na hore Tábor – až natoľko, že sa im podobne ako tamtým vôbec nechcelo z Hôrky odísť.

Skýt na Hôrke v Uličskom Krivom je neustále prístupný verejnosti, takže ktokoľvek sa tu môže kedykoľvek prísť pomodliť a vzdať úctu pamiatke o. igumena Ignatija.

Fotogaléria z nedeľných bohoslužieb