250 tisíc veriacich na Krížovom sprievode v Kyjeve

V sobotu 27. júla 2018 – v predvečer 1030. výročia Pokrstenia Rusi a zároveň pamiatky sv. kniežaťa Vladimíra – odslúžil najvyšší predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Jeho Blaženosť metropolita kyjevský a celej Ukrajiny Onufrij moleben pred pamätníkom Krstiteľa Rusi na Vladimírskej hore v Kyjeve.

Spolu s metropolitom, archijerejmi a duchovenstvom sa modlili i vysokí predstavitelia 12 miestnych pravoslávnych Cirkví. Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupoval vysokopreosvietený arcibiskup michalovsko-košický Juraj. Na slávnosti sa zúčastnili desaťtisíce pravoslávnych kresťanov zo všetkých oblastí Ukrajiny a všetkých eparchií Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ako aj z Bieloruska, Moldavska, Rumunska a ďalších krajín.

Na konci molebenu sa obrátil metropolita Onufrij k prítomným so slovami: „Naši predkovia stratili správne chápanie Boha a došli až k pohanstvu, ale sv. knieža Vladimír blahodaťou Svätého Ducha zmenil smer ich cesty tak, aby viedla k Bohu. Knieža sa po pokrstení radikálne zmenil, stal sa z neho úplne iný človek: z krutého a hriechy milujúceho človeka sa stalo šľachetné, milosrdné, Boha a blížneho milujúce „Slniečko“, ako ho nazývajú letopisy.“

„Ako potomkovia sv. kniežaťa Vladimíra by sme sa mali usilovať, aby sme sa mu podobali – vykoreniť zlobu, nenávisť, nepriateľstvo, získať lásku k Bohu a vážiť si, rešpektovať a milovať svojho blížneho. O takéto základy sa opiera ľudský rod. Nech Boh pre modlitby sv. Vladimíra ochraňuje vás všetkých, ktorí ste prišli do Kyjeva osláviť tento sviatok,“ – zakončil metropolita.

Predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi potom kráčal v čele mnohotisícového davu ľudí v tzv. Krížovom sprievode s divotvornými ostatkami ulicami od centra Kyjeva až do Uspenskej Kyjevsko-Pečerskej Lávry. Na Hrušovskej ulici sa metropolita Onufrij spolu s duchovenstvom a veriacimi zastavil, aby sa pomodlili za všetkých zosnulých, ktorí zahynuli v centre Kyjeva počas tragických udalostí vo februári 2014.

V Krížovom sprievode boli nesené mošči sv. apoštola Andreja, sv. veľkomučeníka Georgija, sv. veľkomučeníka Klimenta, sv. kniežaťa Vladimíra, Zimnenská ikona Božej Matky, ikony s ostatkami prep. Serafíma Sarovského a sv. veľkomučeníka kyjevského metropolitu Vladimíra. Po skončení sprievodu sa ich veriaci mohli uctiť v Trapeznom chráme prep. Antonija a Teodosija Pečerských v Kyjevsko-Pečerskej Lávre počas celonočného bdenia a na nasledujúci deň v nedeľu 28. júla 2018 počas sv. Liturgie.

Priamy prenos z Krížového sprievodu bol vysielaný televíznou stanicou Inter.

Po skočení sprievodu oznámil vysokopreosvietený metropolita borispoľský a brovarský Antonij: „Podľa našich zistení sa na sprievode zúčastnilo okolo 250 000 ľudí. Je to viac ako v minulom roku, čo bolo badateľné aj voľným okom – aj keď sú ulice Kyjeva široké, všetci ľudia nimi prejsť nestačili“.

Zdroj: Патриархиа.ру