100 tisíc ľudí na procesii v Čiernej hore za účasti ukrajinského metropolitu Onufrija

Od konca decembra minulého roka sa po celej Čiernej Hore konajú procesie na obranu chrámov a monastierov, ktoré by podľa nového čiernohorského zákona mala Čierna Hora zoštátniť a hrozí, že ich následne poskytne rozkolníckej Čiernohorskej cirkvi. V 450 tisícovej Čiernej Hore sa za uplynulé obdobie stalo, že sa v niektorých mestách modlitebných procesií zúčastnilo aj vyše 250 tisíc ľudí. Srbská pravoslávna cirkev v Čiernej Hore nazvala tieto pokojné podujatia „Nedamo svetinje – Nedáme svätyne“ a veriaci ľud v čele s vladykami, kňazmi, ale aj deťmi modlitebne putujú ulicami čiernohorských miest.
27. februára 2020 priletel do hlavného mesta Podgorice aj Jeho Blaženosť Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny. Hneď večer sa zúčastnil na procesii za účastí tisícov veriacich, ktorá vyvrcholila pred katedrálnym chrámom Vzkriesenia Christovho v Podgorici. Vladyka Onufrij sa v príhovore hlboko sklonil pred srbským národom v Čiernej Hore a za ich odhodlanosť na obradu svätýň: „Obdivujem, že napriek svojim pracovným povinnostiam nachádzate silu prichádzať do ulíc a modlitbou brániť pravoslávne svätyne“. Na druhý deň sa konala tlačová konferencia, na ktorej metropolita Onufrij povedal: „Sme príjemne ohúrení tým, ako bránite vieru Vašou jednotou a vzkriesením Pravoslávia v Čiernej Hore. Nás Ukrajincov Váš príklad veľmi povzbudzuje a nadchýňa.“ Následne navštívil sídlo Čiernohorsko-prímorskej metropolie v Cetinje a niektoré monastiere v okolí.
V sobotu 29. februára metropolita Onufrij predsedal sv. archijerejskej Liturgii v Podgorici na počesť sviatku sv. prep. Simeona Myrotočivého a spolu slúžilo s ním 16 ukrajinských a srbských episkopov. „Modlíme sa dnes, aby nám Hospodin pomohol zdržať sa od hriechu a odpustil naše hriechy. Prosíme Ho, aby nám poslal pokoj na našu krajinu a svoje požehnanie, aby ľudia žili v mieri, radosti, trpezlivosti a láske jeden k druhému,“ povedal vl. Onufrij.
Na procesii, ktorú po skončení sv. Liturgie metropolita Onufrij a čiernohorský metropolita Amfilochije viedli, bolo podľa informačného portálu IN4S vyše 100 tisíc ľudí a považuje sa za jednu z najväčších v histórii.

Spracované podľa zdrojov: www.spzh.news, www.mitropolija.com

Fotografie zo sv. Liturgie v chráme Vzkriesenia Isusa Christa v Podgorici, 29.2.2020:

Fotografie z procesie v Podgorici za účasti ukrajinského metropolitu Onufrija, ukrajinských a srbských episkopov, duchovných, mníchov a viac ako 100 tisíc veriacich, 29.2.2020:

Video z podujatia: