10 rokov od intronizácie moskovského patriarchu Kyrilla

Oslavy 10. výročia miestneho snemu Ruskej pravoslávnej cirkvi a uvedenia na patriarší trón Jeho Svätosti Kyrilla, patriarchu moskovského a celej Rusi, sa začali slávnostným ceremoniálom v dvorane Štátneho kremeľského paláca 31. januára 2019.

Na slávnosti sa okrem prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina a Jeho Svätosti patriarchu Kyrilla zúčastnili aj vysoké delegácie miestnych pravoslávnych Cirkví, z ktorých niektoré boli zastúpené ich najvyššími predstaviteľmi a to: Jeho Svätosťou Jánom, patriarchom antiochijským a celého Východu, Jeho Svätosťou Irinejom, patriarchom srbským, Jeho Blaženosťou Rastislavom, metropolitom českých krajín a Slovenska, a Jeho Blaženosťou Tichonom, metropolitom americkým a kanadským.

Delegáciu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku tvorili: pražský arcibiskup Michal, michalovsko-košický arcibiskup Juraj, archimandrita Serafim (Šemiatovský), predstavený Zastupiteľstva  Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve a osobný tajomník metropolitu archidiakon Maxim (Durila).

Na koncerte sa zúčastnili aj zástupcovia iných konfesií, zahraničných delegácií a predstavitelia politického, kultúrneho a regionálneho života ako aj diplomatické zbory.

Najprv bol premietnutý dokumentárny film Cesta (v origináli Путь) a potom sa k prítomným prihovoril prezident Vladimír Putin, ktorý pozdravil patriarchu Kyrilla pri príležitosti jeho intronizácie a poželajúc mu pevné zdravie a mnoho úspechov v archipastierskej práci dokončil: „Nech Vaše modlitby ochraňujú Ruskú pravoslávnu cirkev a našu vlasť“.

So slávnostným príhovorom potom vystúpil aj Jeho Svätosť patriarcha Kyrill.

Nasledoval sviatočný koncert. Na pódium prišiel 700 členný spoločný zbor Ruskej pravoslávnej cirkvi. Tento zbor pozostáva z 24 detských, miešaných a mužských zborov, medzi ktorými sú Moskovský synodálny zbor, Zbor Sretenského mužského monastiera a ďalšie kolektívy. Prezentované boli diela D. Alemanova, V. Zinovjeva, S. Rachmaninova, P. Česnokova, archimandritu Matfeja (Mormyľa), G. Spiridova, I. Dunajevského, T. Chrenikova, S. Tulikova, A. Molitu.

Po slávnostnom programe bola v priestoroch katedrálneho chrámu Christa Spasiteľa pripravená recepcia.

Na druhý deň, 1. februára 2019 pokračovala slávnosť svätou Božskou Liturgiou v katedrálnom chráme Christa Spasiteľa v Moskve, ktorú s patriarchom Kyrillom a spomínanými hlavnými predstaviteľmi štyroch miestnych pravoslávnych Cirkví a ich delegácií slúžili aj zástupcovia alexandrijskej, jeruzalemskej, gruzínskej, rumunskej, bulharskej, poľskej autokefálnej cirkvi, ako aj stáli členovia Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi, či autonómnych Cirkví z Ukrajiny, Moldavska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Bieloruska, Lotyšska, Estónska, Japonska a ďalších krajín.

Na sv. Liturgii sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Ruskej federácii arcibiskup Celestino Miliore, delegácia Arménskej apoštolskej cirkvi, delegácia Svetovej rady cirkví, delegácia Národnej republiky Číny.

Medzi prítomnými boli aj štátni a regionálni politici, predstavitelia štátnych a verejných organizácií Ruska.

V chráme Christa Spasiteľa sa modlili aj igumeni a igumenie monastierov, pracovníci synodálnych cirkevných ustanovizní, duchovní a predstavitelia pravoslávnych mládežníckych organizácií.

Bohoslužobnú slávnosť znásobil aj Patriarší zbor pri katedrálnom chráme Christa Spasiteľa (dirigent: I. B. Tolkačov) a mníšsky zbor Svätej Trojice-Sergejevskej lávry (dirigent archim. Gleb Koževnikov).

Priamy prenos bohoslužby vysielali televízne stanice „Spas“ a „Sojuz“ ako aj oficiálna internetová stránka Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchia.ru.

Na suhubej ekténii boli prednesené prosby za jednotu Pravoslávnej cirkvi a ochránenie Cirkvi pred rozdelením a rozkolmi. Modlilo sa aj za zdravie a mnoho rokov patriarchu Kyrilla a ten potom prečítal modlitbu za mier na Ukrajine.

Vozhlasy a ekténie na Božskej Liturgii zazneli v cirkevnoslovanskom, arabskom a anglickom jazyku.

Pred sv. Prijímaním sa s kázňou prítomným prihovoril viedenský a budapeštiansky arcibiskup Antonij.

Na konci sv. Liturgie pozdravil patriarchu Kyrilla antiochijský patriarcha Ján a k desaťročnici mu na pamiatku podaroval patriaršie žezlo vyrobené v Damasku.

Blaženejší Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, prečítal patriarchovi Kyrillovi pozdravný list v mene členov Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi a podaroval mu ručný kríž a komplet s dvomi panagiami a náprsným krížom. Následne sa Jeho Svätosť patriarcha Kyrill obrátil k prítomným v chráme s archipastierskou rečou.

Zdroj: patriarchia.ru