VEĽKÝ PIATOK (26.4.2019)

„Jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda“. (Jn 19, 34)

Hľa, toto je deň, ktorý je celý nocou.

Neprítomnosť slnka na nebi a neprítomnosť rozumu a srdca na zemi urobilo z tohto dňa najčernejšiu a najstrašnejšiu noc v kolobehu času.

Svojou hroznou tmou a strašidelnosťou dodnes straší ľudí. Až dodnes po 20. storočiach prináša vzrušenie a trasenie do miliónov ľudských duší. Sám o sebe je tento deň je dokonalým svedectvom, že Ten, Ktorému je zasvätený nie je obyčajný človek, ale Boh. Lebo takýto hrozný deň nepatrí človeku, ale Bohu.

Ó, aký je hrôzostrašný tento deň, ak je to vôbec deň a nie noc bez svetla z neba aj zo zeme! Národy sa po celé stáročia trápili s tým, aký názov dajú tomuto dňu. Zamyslite sa len, ako sa národy trápili okolo mena tohto dňa. Náš národ ho nazýval Veľký Piatok. Na juhu sa nazýva Strašný Piatok. Nemci ho volajú: Smutný Piatok. Francúzi ho nazývajú Svätý Piatok. Angličania mu dali meno: Dobrý Piatok. A všetky tieto mená, osobitne aj dokopy, zodpovedajú obsahu tohto dňa.

Dokonca mu zodpovedá aj pomenovanie: Dobrý Piatok. Lebo nakoľko by tento deň nebol naplnený hriechom, tmou a strachom, je to spasonostný deň pre ľudský rod. Ľudská nerozumnosť chcela zničiť jediného Záchrancu a zatvoriť jediné dvere ľudského spasenia, ale všemocný Boh obrátil smrť na život, zničenie na vzkriesenie, hanbu na slávu a namiesto jedných zatvorených dverí otvoril druhé. Ale o tomto božskom preobrátení sa bude hovoriť pozajtra, na svetlý deň Zmŕtvychvstania.

Sv. Nikolaj Velimirovič