Veľká streda (24.4.2019)

„Predostrela hriešnica svoje vlasy pred Tebou, Hospodine,
vystrel Judáš ruky nezákonným; táto, aby prijala odpustenie, a tento,
aby prijal strieborniaky“. (Cirkevná pieseň)

V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev ukazuje príklad jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v Syna Devy Márie prijala spasenie. Všetkým vám je známe ako sa to udialo. Ja len v krátkosti zopakujem príbeh: nejaký malomocný farizej pozval Hospodina Isusa na obed. Bol tu aj Judáš. Keď boli za stolom, odrazu vošla do domu jedna žena, známa hriešnica z mesta. Doniesla nádobu drahocenného oleja, podišla odzadu k Isusovi, rozpustila si svoje vlasy, kľakla si a začala voňavým olejom umývať Hospodinove nohy, olejom a slzami, a vlasmi ich utierala. Vtedy sa k slovu dostali dvaja páni: malomocný domáci a lakomý Judáš. Malomocný domáci si výsmešne v duchu pomyslel o Isusovi: Keby bol tento prorok, vedel by aká žena sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A na druhej strane Judáš, mimomanželský syn nejakej inej hriešnice podľa tradície – vtelenie lakomého smilstva svojho rodu, ale aj on samotný bol ponorený do finančného apetítu svojho pokolenia – nahnevane zvolal: Prečo sa tento olej nepredal za tristo grošov a nerozdajú sa chudobným? Takto teda proti kajúcnej žene povstali dvaja nahnevaní hriešnici: jeden farizej, celý malomocný telom aj dušou, a druhý zradca, ktorý za 30 strieborných predal svojho Učiteľa. Ale od oboch získavame po jednom drahocennom svedectve, od malomocného – že hriešnikov nikto tak neobviňuje ako hriešnik, a od zradcu – že bol olej, ktorý táto hriešnica liala na Isusove nohy bolo skutočne veľmi drahocenné. Podľa Judáša stálo tristo grošov. A Judáš bol odborník, aby to dokázal oceniť! Hospodin pokarhajúc oboch ako si zaslúžili, obrátil sa k rozplakanej kajúcnej žene a blaho jej povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy… Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“ (Lk 7, 37; Jn 12, 4)

Hľa, zázrak nad zázrakmi! Hľa, radosť, ktorej sa radujú nebeskí anjeli a z ktorej peklo plače! Príďte k nemu preto všetci vy, hriešnici a hriešnice, slobodne s pokáním a slzami. Prineste mu obeť zo svojho hriešne nadobudnutého majetku ako táto veľká kajúcnica. Nech zavonia vaša obeť ako drahocenný olej. A každý dobrý skutok v Jeho mene predstavuje pred Ním drahocenný olej, aby voňal ako najvoňavejšia aróma.

Sv. Nikolaj Velimirovič