V Čiernej Hore polícia surovo zbila pravoslávneho vladyku Metodija

Čiernohorská polícia surovo zbila nohami a pendrekmi dioklijského episkopa Srbskej pravoslávnej cirkvi a predstaveného cetinského monastiera Metodija (Ostoića) ako aj niekoľko ďalších veriacich, ktorí protestovali proti prijatiu čiernohorským parlamentom proticirkevného zákona.

26. decembra 2019 čiernohorský parlament, bez ohľadu na protesty veriacich Srbskej pravoslávnej cirkvi, väčšinou hlasov (po tom, ako boli zo sály nasilu vyvedení oponenti tohto zákona), prijal zákon: „O slobode vierovyznania a presvedčenia a právom postavenia religióznych spoločenstiev“. Zakladá sa na fakte, že o cirkevných stavbách neexistujú úradné zápisy pred rokom 1918, kedy sa Čierna Hora zjednotila so Srbskom na konci Prvej svetovej vojny. Vzniká tak snaha spochybniť vlastníctvo nemalého počtu chrámov a monastierov. Vláda v Podgorici chce tak zrušiť ich jurisdikciu v rámci Srbskej pravoslávnej cirkvi a previesť ich do majetku štátu Čierna Hora. Nakoniec sa chrámy a monastiere môžu ocitnúť v rukách rozkolníckej Čiernohorskej pravoslávnej cirkvi, ktorá tu pôsobí, aj keď s minimálnym počtom veriacich, ale s podporou štátu.

Tisíce pravoslávnych veriacich v čele so svojimi hierarchami sa pred prijatím spomínaného zákona zišlo na protestoch vo viacerých čiernohorských mestách, aby pokojným spôsobom, procesiami za spevu duchovných piesní a modlitieb vyjadrili nesúhlas s týmto zákonom. Keď bol napriek tomu zákon prijatý, ľudia sa rozhodli blokovať cesty v mestách Budva a Nikšič, kvôli čomu boli zadržaní políciou.

Okrem toho na moste Džurdževiča Tara, ktorý sa nachádza na križovatke ciest medzi mestami Majkovac, Žabljak a Plevlja, polícia v noci počas protestu surovo zbila dioklijského episkopa Metodija a ďalších veriacich.

Pre rádio Svetigora, vladyka Metodije o incidente povedal, že to vyzeralo veľmi nepríjemne a že v jednom okamihu policajti začali šliapať po ľuďoch a ťahať ich, takže sa vytvoril veľký dav ľudí, ktorí boli stlačení a je veľkým zázrakom, že sa v tom dave nič vážnejšie nikomu nestalo. Tiež povedal, že si už v jednom okamihu myslel, že je koniec a že stratí vedomie. Vladyku a ďalších veriacich hodili na zem a bili ich pendrekmi a kopali nohami. Dvaja veriaci, ktorí sa mu snažili pomôcť, boli taktiež zbití, jeden má zlomenú bedrovú kosť a druhý kľúčnu kosť. Obaja boli hospitalizovaní v nemocnici v meste Plevlja. Vladyka Metodije sa z viacerých zranení a podozrenia na vnútorné krvácanie zotavuje vo Vojensko-medicínskej akadémii v Belehrade. Ako sa vyjadril, policajtom odpustil a vyjadril nádej, že polícia viac nebude používať silu proti bezúhonným  ľuďom.

V komentároch na internetovej stránke Čiernohorskej metropolie sa hovorí, že „tento akt je najlepším príkladom potvrdenia slov premiéra Markoviča, že polícia proti veriacim nepoužije silu.“ Okrem toho si v Čiernohorsko-prímorskej metropolii myslia, že zbitie veriacich dáva odpoveď na otázku, „aký zákon o slobode vierovyznania bol prijatý a nakoľko sú Cirkev a veriaci v Čiernej Hore slobodní“.

29. decembra 2019 sa v chráme Vzkriesenia Christovho v Podgorici konalo zhromaždenie so slúžením sv. archijerejeskej Liturgie, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich v čele so srbskými archijerejmi z Čiernej Hory, Srbska a Hercegoviny. Čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije v príhovore okrem iného povedal: „Daj, Bože, aby v Čiernej Hore neboli žiadni nasledovníci prekliateho cára Dukljanina! Žiaľ, toto bezprávie, ktoré teraz časť parlamentu Čiernej Hory vyhlásila za zákon, nie je zákonom, ale nezákonnosťou prekliateho cára Dukljanina. Hovorím pred Bohom, pred touto svätyňou, pre týmto svätým zhromaždením, ktoré je zhromaždením vekov. My patríme zhromaždeniu svätých apoštolov Petra a Pavla, Tita,…. svätého cára Konštantína a Justiniána. Nádejame sa na Boha, že sa aj terajšia vláda v Čiernej Hore spamätá.“

Metropolita tiež vyjadril poďakovanie polícii, ktorá nie zo svojej vôle dostala nariadenie napadať Boží ľud a nerobila to. Vladyka tiež vyznamenal príslušníka Centra bezpečnosti mesta Nikšič Miloja Ščepanoviča, ktorý po 30 rokoch v službe sa odriekol zúčastniť na akcii polície proti obyvateľom.

Na konci sv. Liturgie metropolita Amfilochije povedal, že Cirkev pokračuje v tom, čo robila po stáročia a pozval veriacich, aby sa v čo najväčšom počte zúčastňovali na molebnoch k Presvätej Bohorodičke za mier, zdravie, spasenie a zmierenie všetkých. Molebny sa budú slúžiť vo všetkých chrámoch. Do sviatku Narodenia Christa sa bude zároveň vo všetkých chrámoch zvoniť zádušnými zvonmi z toho dôvodu, že v Parlamente Čiernej Hory zomrela spravodlivosť a právo.

Zdroje: www.mitropolija.com, www.tyden.cz, www.spzh.news