Udelenie pochvalných hramôt v Košiciach

Deň Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov, 27. mája 2018, bol pre pravoslávnych veriacich v košickom chráme výnimočným nielen pre samotnú povahu a podstatu sviatku, ale v tento deň z rúk Jeho Vysokopreosvietnosti vladyku Juraja prijali kantori a speváci cirkevnej obce Pochvalné hramoty.

Pochvalnou hramotou bol vyznamenaný dlhoročný kantor košickej katedrály Vasiľ Barzdák za oddanú a zodpovednú kantorskú službu v Cirkvi.

Pochvalná hramota bola odovzdaná dlhoročnému kantorovi košickej katedrály Jozefovi Rudymu za oddanú a zodpovednú kantorskú službu v Cirkvi a pôsobenie v Zbore Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého.

Pochvalné hramoty boli udelené i spevákom Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého: Vasiľovi Durovi, Anne Durovej, Márii Sičákovej, Márii Kundrátovej za oddanú a zodpovednú službu v Cirkvi a pôsobenie v katedrálnom zbore.

Ako vyzdvihol vladyka Juraj v ďakovnom slove,  odovzdanie hramôt práve na sviatok Zoslania sv. Ducha nie je náhodné. Vyznamenaní hramotami si svoje dary od Boha nenechali pre seba, ale zúročovali ich na pastve Christovej.

Sláva Bohu za takýchto verných a oddaných služobníkov!

Sláva Bohu za všetko!

Zdroj: www.pravoslavieke.eu