8./21. marec 2020

Juliánsky kalendár

Родительская суббота. Пр. Ѳеофилакта, еп. Никомидійскаго.
Евр (325) 10, 32-38. Мк (8) 2, 14-17. 1Сол (270) 4, 13-17. Ин (16) 5, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Prep. оtcev v obiteli sv. Savvy ubijennych. Mčc. Svetlany.

Na 6. časi. Is 13, 2-13. Na s lit. Preždeosv. Darov Byt 8, 4-21. Prit 10, 31-11, 12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Teofilakt, ep. nikomédsky. Keď bol prvý cisársky radca Tarasij ako laik vybraný za carihradského patriarchu, vtedy skrze neho a od neho prijali mníšsky stav viacerí jeho priatelia a sympatizanti zo svetskej kasty. Patril medzi nich aj tento Teofilakt. Tarasij ho poslal za episkopa do Nikomédie. Ako episkop bol Teofilakt dobrý pastier duchovného stáda a ukázal sa neobyčajne naplnený milosrdnosťou voči chudobným a sirotám. Po smrti svätého Tarasija sa stal patriarchom v Carihrade Nikifor a krátko nato sa stal cisárom Lev Arménsky, ktorý bol ikonoborec a ako taký vzbudil veľkú búrku v Christovej Cirkvi. Aj keď bola ikonoborecká heréza na 7. Všeobecnom sneme prekliata, tento cisár ju aj tak presadzoval a chcel ňou zameniť Pravoslávie. Sv. Teofilakt do očí protirečil cisárovi, ale keď tento aj tak neupustil zo svojho, Teofilakt mu povedal: „Príde na teba, kráľu, znenazdajky strašná choroba a nebudeš môcť nájsť nikoho, kto by ťa z nej vyliečil!“ Kvôli týmto slovám bol sv. Teofilakt na cisárov príkaz odvolaný zo svojej katedry a poslaný do väzenia, kde strávil 30 rokov trpiac strašné ťažkosti a ponižovania. Tu nakoniec aj oddal dušu Hospodinovi okolo roku 845.