7. /20. február 2020

Juliánsky kalendár

Св. ​Парѳенія​, еп. Лампсакійскаго. Пр. Луки Елладскаго.
1Ин (74) 4, 20 – 5, 21. Мк (66) 15, 1-15.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Ľva, ep. Katanskaho.
1Jn (74) 4, 20 – 5, 21. Mk (66) 15, 1-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Partenij, ep. lampsakijský. Syn diakona z mesta Melitopoľ. Ešte ako dieťa si dobre pamätal slová Evanjelia a snažil sa ich naplniť. Usadil sa na brehu jedného jazera, kde chytal ryby, predával ich a rozdával chudobným. Podľa Božej prozreteľnosti ho vybrali za lampsakijského episkopa. Očistil mesto od pohanstva, zatvoril modloslužobnícke chrámy, postavil mnohé chrámy a utvrdil zbožnosť. Modlitbou liečil každú bolesť a zvlášť mal moc nad zlými duchmi. Raz, keď chcel vyhnať zlého ducha z nejakého pomäteného človeka, zlý duch ho prosil, aby ho nevyháňal. „Dám ti iného človeka, do ktorého môžeš vojsť a v ňom prebývať,“ – povedal mu Partenij. Zlý duch sa ho spýtal: „Kto je ten človek?“ „Ja som ten človek, – povedal Partenij, – vojdi a prebývaj vo mne.“ Keď to počul zlý duch, utekal ako popálený ohňom, kričiac: „Ako by som ja mohol vojsť do domu Božieho!“ Svätý Partenij žil dlho a svojimi skutkami ukazoval veľkú lásku k Bohu a ľuďom. Do večného Christovho pokoja sa presťahoval v 4. stor.