6./19. november 2020

Juliánsky kalendár

Св. Павла исп., патр. Константинопольскаго. Пр. Варлаама Хутынскаго. Св. Германа, архіеп. Казанскаго.
1Сол (271) 5, 1-8. Лк (62) 11, 47 – 12, 1.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Avdija. Mč. Varlaama. Prep. Varlaama i Ioasafa, careviča Indijskaho. Prep. Aleksija Karpatorusskaho.

1Sol (271) 5, 1-8. Lk (62) 11, 47 – 12, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Pavel Vyznávač, patriarcha carihradský. Keď blažený patriarcha Alexander ležal na smrteľnej posteli, zarmútení veriaci sa ho pýtali, koho po sebe necháva za archipastiera Christovho duchovného stáda. Chorý patriarcha im odpovedal: „Ak chcete mať pastiera, ktorý vás bude učiť a bude žiariť cnosťami, vyberte si Pavla; keď chcete mať iba vhodného človeka, ktorý navonok dobre vyzerá, vyberte si Makedónija.“ Ľud si vybral Pavla. To sa však nepáčilo ariánskym heretikom a tiež cisárovi Konstancovi, ktorý bol v tom čase v Antiochii. Onedlho bol Pavel zvrhnutý a spolu so sv. Atanasijom Veľkým utiekol do Ríma, kde ich oboch pápež Július I. a cisár Konstanc pekne prijali a podporili v ich pravoslávnej viere. Po liste cisára Konstanca a pápeža bol Pavel vrátený na svoju katedru, ale keď cisár zomrel, ariáni znova prišli k moci a vyhnali pravoslávneho patriarchu do Kukuzu v Arménsku. Keď raz sv. Pavel slúžil vo vyhnanstve sv. liturgiu, bol napadnutý ariánmi a zaškrtený omoforom v roku 351. Za vlády cisára Teodosija boli v roku 381 jeho ostatky prenesené do Carihradu a v roku 1236 do Benátok, kde sa aj teraz nachádzajú. Jeho milovaní klerici a sekretári Markián a Martirij onedlho po svojom patriarchovi taktiež strádali (pozri 25. október).