5./18. október 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 19-я. Гласъ 2. Мчц. Харитины. Св. Петра, Алексія, Іоны, Филиппа, Ермогена и Тихона Московскихъ.
Утр. ев. 8 Ин (64) 20, 11-18.
2Кор (194) 11, 31 – 12, 9. Лк (26) 6, 31-36.

Novojuliánsky kalendár

19. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 2.

Ap. a ev. Luki. Prep. Iоsifa, ig. Vоlоckaho. Sv. Petra, mitr. Černоgоrskaho.

Utr. Ev. 8 Jn (64) 20, 11-18.

2Коr (194) 11, 31 – 12, 9. Lk (26) 6, 31-36.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Charitína. V detstve bola ako sirota osvojená jedným váženým človekom a kresťanom Klaudijom, ktorý ju vychoval ako vlastnú dcéru. Charitína bola krotká, poslušná a tichá. Učila sa Božiemu zákonu deň a noc a sľúbila prežiť svoj život v panenstve ako skutočná Christova nevesta. Ale keďže Charitína aj iných obracala k Christovej viere, dopočul sa o nej zástupca cisára Diokleciána, nejaký Dometián a poslal vojakov, ktorí ju zobrali od jej otčima a predviedli pred súd. Sudca sa jej opýtal: „Vari je pravda, dievča, že si kresťanka a že aj iných klameš privádzajúc ich k tejto nečestnej viere?“ Charitína odpovedala chrabro: „Je pravda, že som kresťanka, a je lož, že iných klamem, lebo ja len zblúdilých vyvádzam na cestu pravdy, privádzajúc ich k môjmu Christovi.“ Zlý sudca nariadil, aby jej ostrihali vlasy a vysypali jej na hlavu žeravé uhlie. Ale Božou mocou bolo dievča zachránené. Hodili ju do mora, ale Boh ju z mora zachránil. Priviazali ju ku kolesu a začali ním krútiť, ale Boží anjel zastavil koleso a Charitína zostala nezranená. Vtedy zlomyseľný sudca poslal rozvratných mládencov, aby ju poškvrnili. Obávajúc sa zneuctenia, sv. Charitína sa pomodlila k Bohu, aby prijal jej dušu skôr ako rozvratníci poškvrnia jej panenské telo. A ešte počas kľačania pri modlitbe vyšla z nej duša a presídlila sa do nesmrteľného Christovho kráľovstva.