5./18. január 2020

Juliánsky kalendár

Суббота предъ Богоявленіем. Навечеріе Богоявленія.
Мч. Ѳеопемпта, eп. Никомидійскаго, и Ѳеоны волхва. Пр. Синклитикіи.

День постный. Литургія св. Іоанна Златоустаго.

1Тим (284) 3, 14-16; 4, 1-5. Мф (5) 3, 1-11. Кол (249) 1, 3-6. Лк (81) 16, 10-15. На веч.: 1Кор (143) 10, 1-4. Лк (9) 3, 1-18.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Atanasija a Kirilla, archijepiskopov aleksandrijskich.
Kol (249) 1, 3-6. Lk (81) 16, 10-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmč. Teopemt a Teona. Keď Dioklecián nariadil prenasledovanie kresťanov, nikomidijský episkop Teopemt bol prvý, kto bol za Christa umučený. Bol predvedený pred cisára a ten sa mu vyhrážal smrťou, ak sa nezriekne Christa. Na vyhrážky episkop cisárovi odpovedal: „ Je napísané: nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Ty máš moc nad mojím telom, rob si s ním, čo ti je milé.“ Bol ťažko bitý, mučený hladom a prinucovaný rôznymi inými spôsobmi. Nakoniec cisár zavolal nejakého čarodejníka Teonu, aby si s Božím človekom poradil čarami. Teona rozriedil vo vode najsilnejší jed a dal ho Teopemtovi vypiť. Svätec prežehnal pohár a jed vypil. Keď čarodejník videl, že jed episkopovi neublížil, obrátil sa k cisárovi a zvolal: „Aj ja som kresťan a klaniam sa Ukrižovanému.“ Obidvaja boli odsúdení na smrť: Teopemtovi odťali hlavu a Teonu pochovali zaživa do zeme. V roku 298 čestne trpeli a stali sa obyvateľmi Christovho kráľovstva.