4./17. november 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Іоанникія Великаго. Свмч. Никандра, еп. Мірскаго и Ермея пресвитера. Св. Павла, митр. Тобольскаго.
1Сол (268) 3, 9-13. Лк (60) 11, 34-41.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Gregorija Čudotvorca, ep. Neokesarijskaho. Prep. Nikona, ig. Radоnežskaho. Prep. Lazarja ikonopisca.

1Sol (268) 3, 9-13. Lk (60) 11, 34-41.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Joanikij Veľký. Toto veľké duchovné svetlo sa narodilo v obci Marikati v Bitinijskej oblasti otcovi Miritrikijovi a matke Anastázii. Ako dieťa bol pastierom oviec. Pasúc ovce, často sa uťahoval do samoty a celý deň trávil v modlitbe žehnajúc svoje stádo znamením kríža, aby sa nevzďaľovalo a nerozchádzalo. Potom ho zobrali do armády, kde mnohých udivil svojou chrabrosťou, zvlášť v boji proti Bulharom. Po vojenskej službe sa Joanikij utiahol na ázijský Olymp, kde prijal mníšstvo a celý sa oddal podvihu, v ktorom nepoľavoval do hlbokej staroby a svojej smrti. Podvizal sa vyše 50 rokov a to na rôznych miestach. Od Boha mal veľmi hojný dar divotvorstva: liečil všetky bolesti a trápenia, vyháňal démonov, krotil zvery, mal osobitnú moc nad hadmi, prechádzal po vode ako po suchu, bol pre ľudí neviditeľný, ak si to želal, predpovedal budúce udalosti. Vyznačoval sa obrovskou pokorou a krotkosťou. Navonok pôsobil ako obor, veľký a mocný. Živo sa podieľal na osude Božej cirkvi. V čase ikonoborstva sa aj on najprv nechal oklamať, ale potom sa spamätal a stal sa horlivým bojovníkom za uctievanie ikon. Bol veľký priateľ s carihradským patriarchom Metodom. Joanikij žil 94 rokov a pokojne zosnul v Hospodinovi v roku 846. Pred aj po smrti bol veľkým divotvorcom.