4./17. jún 2020

Juliánsky kalendár

Св. Митрофана, патр. Константинопольскаго. Св. Іоанникія Черногорскаго. Преп. Меѳодія, иг. Пѣшношскаго.
Рим (87) 4, 13-25. Мф (23) 7, 21-33.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Manuila, Savela a Ismaila.
Rim (87) 4, 13-25. Mt (23) 7, 21-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Mitrofan, prvý patriarcha carihradský. Jeho otec Dometios, brat rímskeho cisára Prova, utiekol z Ríma ako kresťan v čase prenasledovania kresťanov a prišiel do Byzancie. Byzantský episkop Tit ho vysvätil za presbytera. Po Titovej smrti sa stal Dometios byzantským episkopom. Po Dometiovej smrti obsadil episkopskú katedru jeho starší syn Prov a po jeho smrti Mitrofan. Keď cisár Konštantín po prvýkrát videl Mitrofana, obľúbil si ho ako otca. V čase Prvého všeobecného snemu bol už Mitrofan starec vo veku 117 rokov, takže sa už osobne nemohol zúčastniť na práci Snemu, a preto tam ako svojho zástupcu poslal svojho chorepiskopa Alexandra. Cisár pre Mitrofana na Sneme vyprosil titul patriarchu. A tak sa on stal prvým konštantínopolským patriarchom. Cisár tiež požiadal celý Snem, aby navštívil tohto chorého a prestarnutého archipastiera. Keď sa cisár spýtal, koho by si želal za svojho nástupcu na patriaršskej katedre, Mitrofan si vybral Alexandra. Nato Alexandrovi alexandrijskému povedal: „Ó, brat, zanecháš po sebe vynikajúceho nástupcu!“ Zobral za ruku archidiakona Atanasija, neskoršieho Atanasija Veľkého, patriarchu alexandrijského a pochválil ho pred všetkými. Po tomto proroctve sa so všetkými rozlúčil a po desiatich dňoch oddal dušu Bohu v roku 325.