31. máj/13. jún 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Сошествія. Ап. Ерма. Мч. Ермія Команскаго.
Рим (79) 1, 7-12. Мф (15) 5, 42-48.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Sošestvija. Mčc. Akiliny. Sv. Trifilija, ep. Levkusijskaho.
Rim (79) 1, 7-12. Мt (15) 5, 42-48.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Hermas. Jeden zo Sedemdesiatich. Spomenutý v liste apoštola Pavla Rimanom (Rim 16, 14). Pôvodom bol Grék, ale dlho žil v Ríme. Bol episkopom vo Filipolise a svoj pozemský život ukončil mučenícky. Zostavil veľmi poučnú knihu „Pastier“ podľa zjavenia Božieho anjela. Hermas bol bohatý človek, ale kvôli svojim hriechom a svojim synom padol do úplne chudoby. Raz sa mu pri modlitbe zjavil človek v bielom oblečení s palicou v ruke a povedal, že je anjel pokánia, ktorý mu je poslaný do konca jeho života (Hermasovho). A anjel mu dal 12 prikázaní: 1. veriť v Boha; 2. žiť v jednoduchosti a nevinnosti, nenadávať a dávať milodar každému, kto prosí; 3. milovať pravdu a vyhýbať sa lži; 4. chrániť si celomúdrosť v myšlienkach; 5. učiť sa trpezlivosti a veľkodušnosti; 6. vedieť, že pri každom človeku stojí jeden dobrý a jeden zlý duch; 7. báť sa Boha a nebáť sa diabla; 8. činiť každé dobro a zdržiavať sa od každého zlého skutku; 9. modliť sa k Bohu z hĺbky duše s vierou, že bude naša modlitba vypočutá; 10. chrániť sa pred smútkom ako bratom pochybnosti a hnevu; 11. skúmať pravdivé a lživé proroctvá; 12. chrániť sa pred každým zlým želaním.