3./16. september 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Анѳима, ​еп. Никомидійскаго. Пр. Ѳеоктиста. Св. Іоанникія Сербскаго.

Гал (207) 3, 15-22. Мк (23) 6, 7-13.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Evtimiji Vsechvaľnyja. Mč. Ľudmily Češskija. Prep. Kukši, ispovidnika Odesskaho.

Gal (207) 3, 15-22. Мk (23) 6, 7-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Antim. Narodil sa v Nikomédii a od detstva bol vychovávaný ako ozajstný kresťan. „Jeho telo bolo umŕtvené, duch pokorný, závisť vykorenená, hnev skrotený, lenivosť vyhnaná; …mal lásku k všetkým, pokoj so všetkými; vo všetkom správny úsudok, horlivosť k Božej sláve, zjavnú všetkým.“ Niet divu, že človek s takými cnosťami bol ustanovený za episkopa. Svätý Antim bol episkopom v Nikomédii v časoch veľkého prenasledovania kresťanov, za vlády zlých cisárov Diokleciána a Maximiána. Hlavne v Nikomédii sa kresťanská krv prelievala potokmi. Jedného roku bolo na Narodenie Christovo v jednom chráme upálených 20 000 mučeníkov (pozri 28. december). To sa stalo v čase Antimovho archijerejstva. Ale prenasledovanie sa tým neskončilo a mnoho kresťanov bolo uvrhnutých do temnice a strážených pre mučenie a smrť. Sv. Antim sa vzdialil do jednej dediny Omana, nie však preto, aby zutekal pred smrťou, ale aby mohol odtiaľ posilňovať svoju pastvu v podvihu mučeníctva, aby zo strachu nikto neodpadol od viery. Jeden jeho list kresťanom v temnici bol odhalený a odovzdaný cisárovi Maximiánovi. Cisár poslal 20 vojakov, aby našli a priviedli Antima. Šedivý a prozorlivý starec sa stretol s vojakmi, uviedol ich do domu a pohostil ich. Až potom im povedal, že on je Antim, ktorého hľadajú. Vojaci udivení Antimovou dobrotou mu navrhli, aby sa skryl a oni povedia cisárovi, že ho nemohli nájsť. Ale Antim odpovedal, že on nesmie dovoliť, aby sa lžou porušovalo Božie prikázanie a zachraňoval sa jeho život. Preto šiel s vojakmi. Po ceste všetci vojaci uverili v Christa a Antim ich pokrstil. Predvedený pred cisára bol Antim dlho a strašne mučený a nakoniec sťatý sekerou. Preslávil Hospodina a zosnul v Hospodinovi na začiatku 4. stor.