3./16. december 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Софоніи. Пр. Ѳеодула Константинопольскaго. Пр. Саввы, иг. Сторожевскаго.

2Тим (299) 4, 9-22. Лк (99) 20, 1-8.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Aggeja. Mč. Marina.
2Tim (299) 4, 9-22. Lk (99) 20, 1-8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Sofoniáš. Pôvodom z hory Savarata, z kmeňa Simeonovho. Žil a prorokoval v 7. stor. pred Christom v časoch zbožného judského kráľa Joziáša. Súčasník proroka Jeremiáša. Majúc veľkú pokoru, čistú a k Bohu pozdvihnutú myseľ, stal sa hodným prorokovania budúcnosti. Predpovedal deň Božieho hnevu; trest nad Gazou, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninive, Jeruzalemom a Egyptom. Jeruzalem videl ako mesto odpadlícke, poškvrnené a násilnícke. „Jeho kniežatá uprostred neho boli ako revúce levy; sudcovia ako noční vlci, ktorí si neodložia nič na ráno. Jeho proroci sú namyslení mužovia, čo klamú; jeho kňazi poškvrňujú svätyne a znásilňujú zákon.“ (Sof 3, 1-4) Predvidiac čas príchodu Mesiáša oduševnene volal: „Zaplesaj dcéra Sion, zvučne pokrikuj Izrael, raduj sa, jasaj celým srdcom, dcéra jeruzalemská!“ (Sof 3, 14) Tento tajinovidec zosnul v meste svojho narodenia, aby čakal všeobecné vzkriesenie a odmenu od Boha.