28. október/10. november 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Терентія и Неонилы. Пр. Стефана Савваита, творца каноновъ. Св. Арсенія, архіеп. Сербскaго. Мчц. Параскевы Иконійской. Пр. Іова Почаевскаго. Св. Димитрія Ростовскaго. Пр. Ѳеофила Кіевскаго. ! Пр. Арсенія Каппадокійскаго.
1Сол (263) 1, 6-10. Лк (55) 11, 1-10.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Erasta, Olimpa, Rodiona, Sosipatra, Kvarta i Tertija. Muč. Oresta vrača. Prep. Arsenija Kappadokijskaho.
1Sol (263) 1, 6-10. Lk (55) 11, 1-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Paraskeva. Narodila sa v meste Ikonia bohatým a Christa milujúcim rodičom. Po smrti svojich rodičov začala dievčina Paraskeva v mene Hospodina Christa rozdávať celý svoj majetok biednym a chudobným ľuďom. Keď začalo v časoch Diokleciána prenasledovanie kresťanov, Paraskeva bola predvedená na súd pred knieža tej oblasti. Keď sa jej knieža opýtalo na jej meno povedala, že sa volá kresťanka. Knieža ju napomenulo, prečo nepovie svoje skutočné meno. Paraskeva mu rečie: „Najprv som ti chcela povedať meno večného života a až potom života dočasného.“ Po bičovaní ju knieža hodilo do temnice, kde sa jej zjavil anjel Boží, vyliečil jej rany a utešil ju. Modlitbou zborila všetky modly v pohanskom chráme. Po dlhých a ťažkých mukách bola sťatá mečom a presídlila sa do večného života.