28. február/12. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Василія Исповѣдника.
На 6. часѣ Ис 6, 1-12. На веч. Быт 5, 1-24. Прит 6, 3-20.

Novojuliánsky kalendár

Prep. isp. Teofana Sigrianskaho. Sv. Grigorija Dvojeslova, papy Rimskaho. Prep. Simeona Novaho Bohoslova.
Na 6. časi. Iz 6, 1-12. Na več. Byt. 5, 1-24. Prit. 6, 3-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Vasilij vyznávač. Priateľ a spolutrpiteľ sv. Prokopija Dekapolitu. Vasilij verne nasledoval svojho učiteľa Prokopija v pokoji aj v prenasledovaní. Od ikonoborcov pretrpel mnohé muky. A keď boli ikonoborci podľa Božej prozreteľnosti porazení, Vasilij sa spolu s Prokopijom vrátil do svojho monastiera, kde sa v pôste a modlitbe dlho podvizal a pokojne zosnul v roku 747.