27. november/10. december 2020

Juliánsky kalendár

Вмч. Іакова Персянина. Пр. Палладія Солунскаго.
1Тим (289) 6, 17-21. Лк (92) 18, 31-34.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Miny, Ermogena i Evgrafa. Sv. Ioasafa Bilohradskaho.
1Тim (289) 6, 17 – 21. Lk (92) 18, 31-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Jakub Perzský. Narodil sa v perzskom meste Elapi alebo Vilat kresťanským rodičom. Bol vychovaný v  kresťanskej viere a zosobášený s kresťanskou ženou. Perzský kráľ Izdigerd si Jakuba obľúbil kvôli jeho talentovanosti a obratnosti a učinil ho skutočným šľachticom na svojom dvore. Ako kráľov obľúbenec sa Jakub nechal oklamať a priniesol obeť pohanským modlám, ktorým sa klaňal aj samotný kráľ. Keď sa o tom dozvedeli jeho matka a manželka, napísali mu vyčítavý list, v ktorom ho oplakávali ako odpadlíka od Boha a duchovnú mŕtvolu. Na konci listu ho však poprosili, aby sa pokajal a vrátil k Christovi. Dojatý tým listom sa Jakub úprimne pokajal a pred kráľom odvážne vyznal svoju vieru v Hospodina Christa. Rozhnevaný kráľ ho odsúdil na smrť tak, aby mu odsekávali jeden kus tela po druhom, až kým nezomrie. Kati doslovne splnili rozkaz svojho zlého kráľa a odsekli Jakubovi najprv prsty na rukách, potom prsty na nohách, potom nohy a ruky, ramená a nakoniec aj hlavu. Pri každom odseknutí vzdával kajúcny mučeník vďaku Bohu. Z jeho rán vychádzala ľúbezná vôňa ako z cyprusu. Takto tento ohromný muž oľutoval svoj hriech a predstúpil so svojou dušou pred svojho Christa Boha v nebeskom kráľovstve. Strádal okolo roku 400. Jeho hlava sa nachádza v Ríme a časť ostatkov v Portugalsku, kde sa oslavuje 22. mája.