27. apríl/10. máj 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ О РАЗСЛАБЛЕННОМЪ. Гласъ 3. Свмч. Симеона, сродника Господня. Пр. ​Евлогія​ ​страннопріимца​.
Утр. ев. 4 Лк (112) 24, 1-12. Дѣян (23) 9, 32-42. Ин (14) 5, 1-15.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA O RAZSLABLENNOM. Hlas 3.
Ap. Simona Zilota. Prep. Isidory jurodivyja. Utr. Ev. 4 Lk (112) 24, 1-12.
Dij (23) 9, 32-42. Jn (14) 5, 1-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Simeon. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Bol Kleopovým synom a Kleopa bol zase bratom Jozefa, snúbenca Presvätej Bohomatky. Vidiac zázraky Hospodina a Spasiteľa nášho Isusa Christa, Simeon uveril a bol pričlenený medzi sedemdesiatich apoštolov. S veľkou horlivosťou a chrabrosťou zvestoval Christovo Evanjelium po celom Judsku. Keď zlobní Židia zabili Jakuba, brata Hospodinovho a prvého episkopa jeruzalemskej cirkvi, zhodiac ho z výšky chrámu a udrúc ho palicou po hlave, vtedy bol tento Simeon, Jakubov príbuzný, ustanovený za episkopa v Jeruzaleme. A on, ako druhý episkop vo svätom meste, spravoval Božiu cirkev s múdrosťou a silou až do hlbokej staroby. Mal vyše 100 rokov keď strádal. A jeho utrpenie bolo takéto: v časoch cisára Trajána bolo v Palestíne začaté dvojaké prenasledovanie potomkov Dávidových i kresťanov. Zlobní ľudia obvinili Simeona z príslušnosti k jedným aj k druhým. Svätý Simeon pretrpel veľké muky a nakoniec bol ukrižovaný ako jeho Hospodin, ktorému verne slúžil na zemi.