26. november/9. december 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Алипія столпника. Св. Иннокентія, еп. Иркутскaго. Пр. Стилиана Пафлагоніянина. Перенесеніе мощей св. Горазда и Ангеларія въ Бѣлградъ (​Бератъ​).
1Тим (287) 5, 22 – 6, 11. Лк (90) 18, 15-17, 26-30.

Novojuliánsky kalendár

Začatie sv. Anny, jehda začat Presvjatuju Bohorodicu.

Utr. Ev. 6. Lk (114) 24, 36-53.

1Тim (287) 5, 22 – 6, 11. Lk (90) 18, 15-17, 26-30. Gal (210) 4, 22-31. Lk (36) 8, 16-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Alipij Stĺpnik. Narodil sa v paflagonskom meste Adrianopolis. Od mladosti bol oddaný službe Bohu a ako diakon slúžil v chráme tohto mesta pri episkopovi Teodorovi. Keďže si Alipij želal život v osamelosti, modlitbe a rozjímaní o Bohu, vzdialil sa na helénsky cintorín mimo mesta, ktorému sa ľudia vyhýbali kvôli častým zjaveniam sa démonských prízrakov. Tu postavil kríž a chrám na počesť sv. Eutímie, ktorá sa mu zjavila vo sne. Pri chráme postavil vysoký stĺp, vyliezol naň a strávil tu v pôste a modlitbe celých 53 rokov. Ani výsmech ľudí, ani zloba démonov ho odtiaľ nevyhnali, ani neotriasli v jeho rozhodnutí. Tento svätec pretrpel nespočetné pokušenia najmä od démonov. Nielenže ho rôznymi vidinami zastrašovali, ale ho aj kameňovali a nedávali mu pokoj ani cez deň ani v noci po dlhý čas. Odvážny Alipij démonskú silu zaháňal znamením kríža a Isusovým menom. Nakoniec ho porazení démoni nechali na pokoji a utiekli. Ľudia si ho začali vážiť a prichádzať k nemu s prosbou o modlitbu, útechu, poučenie a uzdravenie. V okolí jeho stĺpa vyrástli dva monastiere, z jednej strany mužský a z druhej ženský. V ženskom monastieri žili aj jeho matka a sestra. Sv. Alipij viedol mníchov a mníšky zo svojho stĺpa príkladom aj slovami, žiaril všetkým ako slnko z neba, ukazujúc im cestu k spaseniu. Tento Boží služobník mal toľkú blahodať, že ho často ožarovalo nebeské svetlo a ukazovalo sa nad ním ako stĺp až k nebu. Alipij bol ohromný a mocný divotvorca počas života aj po smrti. Prežil 100 rokov a zosnul v roku 640 v časoch cisára Heraklea. Z jeho ostatkov sa zachovala len hlava, ktorá sa nachádza v Kotlomušskom monastieri na Sv. Hore.