24. august/6. september 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 13-я. Гласъ 4. Свмч. Евтихія, ученика ап. Іоанна Богослова. Св. Петра Московскaго. Свмч. пресв. Максима Горлицкаго.

Утр. ев. 2 Мк (70) 16, 1-8. 1Кор (166) 16, 13-24. Мф (87) 21, 33-42.

Novojuliánsky kalendár

13. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 4. Vospominanije čudese sv. Archistratiha Michaila v Choňich. Mč. Evdoksija i s nim. Prep. Archippa. Svmč. Maxima Gorlickaho.
Utr. Ev. 2 Mk (70) 16, 1-8. 1Kor (166) 16, 13-24. Mt (87) 21, 33-42.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Eutichij. Jeden z menších apoštolov, pôvodom zo Sevastopoľa. Učeník a nasledovník apoštola Jána Bohoslova a Pavla. Aj keď nebol pripočítaný k 70 apoštolom, aj tak sa nazýva apoštolom, lebo bol ich učeníkom a v Evanjeliovej službe ukázal pravú apoštolskú horlivosť. Sv. Eutichij bol vysvätený za episkopa – misionára a veľa putoval po svete sprevádzaný anjelom. Vo väzení prijímal nebeský chlieb od anjela. Keď mu strúhali telo železným zubom, tiekla z neho krv s neobyčajne voňavým myrom. Hádzali ho do ohňa aj zverom a nakoniec ho sťali v Sevastopoli.